Německo - Leipzig

Leipzig je město ležící v Německu na severozápadě spolkové země Sasko. Leží v Severoněmecké nížině na soutoku řek Parthe, Pleisse a Weisse Elster. Žije zde přes 500 tisíc obyvatel.
V 11. století zde na křižovatce obchodních cest založili Slované tržiště. Podle výskytu lip pojmenovali osadu Leipzig, tedy Lipsko. Germánské kmeny Slovany postupně vytlačily, ale název města ponechaly. Z roku 1015 pochází první písemná zpráva o osadě.
V roce 1165 bylo Lipsko povýšeno na město. Získalo také právo konání trhů.
Roku 1212 byla založena augustiniánská kanonie sv. Tomáše a byl zde postaven kostel.
Dne 1. prosince 1409 byla v augustiniánském klášteru založena Lipská univerzita, což mělo za následek rozvoj řemesel. Roku 1497 získalo město další trhová práva a právo skladovat převážené zboží.
Mezi roky 1555 – 1556 proběhla výstavba Staré radnice.
Roku 1650 byl ve městě vůbec poprvé na světě vydán první denní tisk. Roku 1678 – 1687 proběhla výstavba budovy burzy. V roce 1693 byl otevřen operní dům.
V letech 1723 – 1750 ve městě pobýval a vyučoval Johann Sebastian Bach, který zde 28. července 1750 zemřel. Byl pohřben v kostele Sv. Jana. V letech 1765 – 1768 pobýval ve městě Johann Wolfgang Goethe, který sem zasadil děj své sbírky Faust.
Ve dnech 16. až 19. října 1813 proběhla u Lipska Bitva národů, největší bitva napoleonských válek. Vojska Pruska, Rakouska, Ruska a Švédska zde porazila Napoleona. Roku 1839 byl zahájen provoz železnice z Lipska do Drážďan a v roce 1878 byla zpřístupněna zoologická zahrada. Od roku 1895 bylo Lipsko sídlem Nejvyššího říšského soudu. V letech 1899 – 1905 proběhla na místě středověkého hradu Pleissenburg výstavba Nové radnice.
Roku 1911 byla dokončena výstavba letiště. Dne 18. října roku 1913 byl u příležitosti stého výročí slavné bitvy slavnostně odhalen Památník Bitvy národů. Za 2. světové války byly při takzvané Křišťálové noci vypáleny synagogy a bylo zabito mnoho židů. Dne 4. prosince 1943 uspořádali spojenci nálet na město, který zničil velkou část města. Dne 18. dubna 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou, která ho podle Postupimské dohody přenechala Rudé armádě. V roce 1949 byly z bombardováním zničeného kostela Sv. Jana přeneseny ostatky J. S. Bacha do kostela Sv. Tomáše. Po vzniku Německé demokratické republiky roku 1949 byla zahájena socialistická přestavba města, vznikla rozsáhlá sídliště a průmyslové budovy. V roce 1968 byl zbourán středověký univerzitní kostel Sv. Pavla. V letech 1988 a 1989 se ve městě konaly demonstrace proti komunistickému režimu. Po pádu berlínské zdi roku 1989 začalo být Lipsko přeměňováno v moderní město.
Ve městě se kvůli bombardování za 2. světové války nedochovalo příliš mnoho historických památek. Mezi nejvýznamnější památky města patří kostel Sv. Mikuláše, kostel Sv. Tomáše, Nová radnice nebo Stará radnice.
Zajímavý je také Památník Bitvy národů. Jeho základ tvoří nízká pyramida, na které stojí velká 91 metrů vysoká věž zastřešená kupolí. Vrchol památníku je přístupný, je z něj výhled na pole, kde se odehrála slavná bitva. Památník je ozdoben mnoha alegorickými sochami. V interiéru se nachází symbolická krypta a sochy šestnácti válečníků vzdávajících hold padlým. V Sálu slávy se nachází čtyři 9,5 metru vysoké sochy obětování, síly lidu, statečnosti a pevnosti víry.
Najdeme zde také mnoho muzeí a zoologickou zahradu.