Německo - Nürnberg

Nürnberg, česky Norimberk, je město ležící v Německu ve spolkové zemi Bavorsko, ve vládním obvodu Střední Franky. Leží v nadmořské výšce 302 metrů nad mořem na ploše 186 kilometru čtverečních. Žije zde přes půl milionu obyvatel.

Norimberk byl založen v období opevňování pohraničí někdy mezi lety 1000 – 1040 na průsečíku významných stezek, takže se velmi brzy stal významným obchodním centrem. První písemná zpráva o osadě Nuorenberc se objevuje roku 1050 ve výnosu císaře Jindřicha III. Císař Jindřich IV. pak roku 1065 nechal pro Norimberk zřídit samostatný obvod.

V roce 1140 byla na skále zvané Nuorenberc zahájena výstavba Císařského hradu Kaiserburg. Pro pány z Raabs bylo zřízeno purkrabství, které na konci roku 1190 převzal Jindřich ze Zollernu. Z 12. století pochází také dva domy nazývané Schürstabhaus.

Roku 1219 císař Fridrich II. vydal Velkou listinu svobody, která povýšila Norimberk na svobodné říšské město. Po roce 1225 byla zahájena stavba baziliky Sebalduskirche. Ve druhé polovině 13. století byla postavena věžní brána Tiergärtnertor. V roce 1270 byla zahájena stavba kostela Klarakirche a 1273 byl dostavěn Sebalduskirche. Roku 1296 byl dostavěn areál dominikánského kláštera s kostelem Katharinenkirche.

Za vlády císaře Karla IV. došlo k výstavbě mnoha významných staveb – roku 1323 byla postavena věž Schuldturm, v letech 1332 – 1339 byl postaven Heilig-Geist-Spital, mezi roky 1332 – 1340 byla postavena radnice s radničním sálem, roku 1349 bylo na místě židovské obce zřízeno náměstí Hauptmarkt a v letech 1352 – 1362 byl postaven kostel Frauenkirche. Karel IV. roku 1356 v Norimberku zveřejnil část Zlaté buly. V roce 1361 se Anně Svídnické v Norimberku narodil budoucí král Václav IV. V letech 1361 – 1379 byl postaven Sebalder Pfarrhof náležící ke kostelu Sebalduskirche, jehož východní část pochází také ze 14. století. Roku 1377 byla na hradě postavena věž Luginsland a v roce 1385 byl postaven kostel Marthakirche. Mezi roky 1385 – 1396 byla na Hlavním náměstí zřízena kašna Schöner Brunnen. Na konci 14. století začaly vznikat domy v uličce Obere Krämersgasse.

Okolo roku 1400 začala výstavba nových městských hradeb a během 15. století byly pod hradem hloubeny podzemní sklepy. V letech 1422 – 1433 byla přestavěna středověká obytná věžní budova Nassauer Haus. Císař Zikmund předal v roce 1423 Norimberku říšské klenoty, které byly v následujícím roce uloženy v Heilig-Geist-Spitalu. V roce 1427 koupila radnice hrad Kaiserburg. V letech 1446 – 1448 byl postaven chudobinec Weinstadel, jehož název pochází z doby, kdy sloužil jako sklad vína. Ve 2. polovině 15. století byl postaven budoucí dům Albrechta Dürera a vzniklo několik významných staveb – roku 1457 byl postaven dřevěný most Henkersteg, v roce 1477 byl dostavěn kostel Lorenzkirche a v letech 1482 – 1483 byly dva starší domy spojeny v jeden zvaný Schürstabhaus. Roku 1489 byl postaven dům Pilatushaus, po roce 1489 začala výstavba domů na náměstí Webersplatz, roku 1491 byla postavena sýpka Unschlitthaus a 1498 byla zahájena stavba sýpky Mauthalle.

Roku 1502 byla dokončena stavba sýpky Mauthalle a v letech 1506 – 1509 byly na západní štít na kostela Frauenkirche instalovány pohyblivé figurky. V letech 1509 – 1528 žil v jednom z norimberských domů, který je dnes znám jako Albrecht-Dürer-Haus, zdejší malíř Albrecht Dürer. V letech 1514 – 1515 byla městská radnice přestavěna pozdně-goticky a v roce 1517 byl postaven Hallersches Haus. Roku 1525 byl zrušen klášter při kostelu Katharinenkirche. V letech 1533 – 1544 byl postaven zámeček Tucherschloss. Roku 1545 byla zazděna brána Tiergärtnertor a vedle ní byla postavena větší brána. Mezi roky 1570 – 1571 byla postavena tržní hala An den Freischbänken, která později získala vstupní bránu dnes nazývanou „volské průčelí“. Postupně se začal projevovat vliv renesance a tomto slohu byl v letech 1591 – 1596 postaven dům Fembohaus.

V letech 1602 – 1605 byl postaven honosný měšťanský dům Pellerhaus a v letech 1616 – 1622 byla renesančně přestavěna radnice. Za třicetileté války byl Norimberk centrem válečného dění. Roku 1649 se zde na oslavu konce války konala velkolepá oslava, které se zúčastnily obě znesvářené strany.

V roce 1754 byl postaven barokní palác na náměstí Unschlittplatz. V roce 1792 byl v Norimberku založen umělecký spolek, který byl prvním na území Německa. Konec 18. století pro město znamenal nutnost podřídit se pruské nadvládě a přinesl i občanské nepokoje.

V roce 1800 začal kostel Marthakirche sloužit jako revoluční. Dne 15. září 1806 bylo město přičleněno pod Bavorské království. Kostel Frauenkirche slouží od roku 1816 jako katolický. Roku 1824 byla postavena Kettensteg, která se stala první visací lávkou v Německu a první železnou lávkou v Evropě. Pod Bavorským královstvím se Norimberk rozvíjel a jako významné centrum průmyslu sem byla roku 1835 zavedena železnice. Kostel Klarakirche slouží od roku 1854 jako katolický.

Od 20. let 20. století byl Norimberk významným místem pro konání říšských stranických sjezdů národních socialistů a 15. září 1935 byly schváleny takzvané Norimberské zákony, na jejichž základě byla prováděna rasová diskriminace a genocida. V roce 1938 byla nacisty vypálena stará synagoga na náměstí Hans-Sachs-Platz. Na ochranu uměleckých děl byl v podzemním sklepení zřízen bunkr. Za 2. světové války byl Norimberk hlavní cílem pro spojence, kteří 2. ledna 1945 při leteckých náletech město přeměnili v ruiny. Zkázu dokonala pětidenní bitva o Norimberk v dubnu 1945. Bezprostředně po válce zde probíhal Norimberský proces proti představitelům nacistického Německa. Postupně také došlo k obnově některých zničených staveb, některé z nich ale záměrně zůstaly v troskách. Od roku 1950 se v Norimberku koná veletrh hraček. V roce 1955 bylo otevřeno letiště, roku 1967 začala výstavba metra a roku 1972 byl postaven.

Z významných městských památek jmenujme především hrad Kaiserburg a městské hrad-by, jejichž součástí je i několik bran, například Königstor nebo Spittlertor. Nejvýznamnějšími kostely jsou Sebalduskirche z ro-ku 1273, Frauenkirche z roku 1362 a Lorenzkirche z roku 1477. Ve městě najdeme velké množství historických domů, radnici, několik bývalých sýpek, pěkná náměstí i zajímavé mosty přes řeku Pegnitz. Každoročně je velkou událostí veletrh hraček a největší středoevropský vánoční trh Christkindlesmarkt.