Německo - Breitachklamm

Breitachklamm je soutěska nacházející se v německém Bavorsku, v oblasti Allgäu, nedaleko Oberstdorfu u Tiefenbachu.

Soutěska byla vytvořena v průběhu posledních 10.000 let, při ustupování a tání ledovců na konci pozdní doby ledové. Vedle soutěsky Höllentalklamm je Breitachklamm s hloubkou 150 metrů nejhlubší soutěskou v Bavorských Alpách. Dříve byla soutěska nazývána Große Zwing.

Na konci 19. století se objevily první pokusy o zpřístupnění soutěsky, nebyly však úspěšné. Zpřístupnění se podařilo až Johnu Schiebelovi, mladému knězi z Tiefenbachu, který mimo jiného sehnal dobrovolníky a sponzory a založil Spolek Breitachklamm. Stezka byla slavnostně otevřena 25. července 1904. Zahajovací schůze se konala 4. července 1905.

Dne 23. září 1995 asi v 6 hodin ráno došlo k velkému skalnímu sesuvu. Do soutěsky se zřítilo asi 50.000 metrů krychlových sutě, která následně zadržovala asi 300.000 metrů krychlových vody. Voda dosahovala výšky asi 30 metrů. Dne 23. března 1996 kolem půl jedenácté se takto vytvořená přehrada protrhla a způsobila rozsáhlé škody.

V prosinci roku 2004 byla otevřena nová vstupní budova, ve které dnes najdeme expozici působení vody na horách.

Roklí vede 2,5 kilometru dlouhá naučná stezka, na jejíchž obou koncích se nachází vchody. U dolního vchodu najdeme parkoviště a potřebné zázemí, horní vchod je pohodlně dostupný po úzké stezce. Každý rok navštíví soutěsku asi 300.000 návštěvníků.