Švýcarsko - Rhonegletscher

Rhonegletscher, česky Rhonský ledovec, je údolní ledovec ležící v centru švýcarských Alp v severovýchodním cípu kantonu Valais/Wallis nad osadou Gletsch. Přímo v okolí ledovce prochází silnice Furkapassstrasse a Rhonský ledovec tak je nejlépe přístupným švýcarským ledovcem.

Během poslední doby ledové pokryly ledovce téměř celou plochu Švýcarska. Největším ledovcem Švýcarska byl právě Rhonegletscher, který se u Ženevského jezera rozdělil na dvě větve. Severní větev zasahovala až k dnešní Basileji, zatímco jižní směřovala na západ a končila až u francouzského Lyonu. Při vzniku ledovců docházelo k transportu obrovských balvanů i skalních bloků. V místech, kde se ledovec na delší dobu zastavil, vznikly ledovcové morény v podobě suti. Ledovec vyplňoval celé údolí, místy dosahoval síly až 2.000 metrů a v horní části až 1.500 metrů.

Ještě před 13.500 lety zasahoval ledovec až k Brigu a před 10.000 roky opustil Oberwald. V obci Obergesteln je dodnes patrný pozůstatek morény, u níž byl postaven farní kostel.

Přibližně od roku 1600 zaznamenávali umělci různé výjevy a odtud také víme, že ledovec ubýval, ale zasahoval až k severovýchodnímu cípu dnešní osady Gletsch.

V období malé doby ledové v 19. století ledovec dosáhl až k osadě Gletsch, prakticky těsně ke stejnojmennému hotelu. Největší délky v tomto období dosáhl roku 1856, což dokazují pozůstatky morénového materiálu. Tehdy byl velkou turistickou atrakcí, nicméně od této doby pozvolna taje. V roce 1874 poprvé proběhlo geodetické měření změn ledovce. Švýcarská ledovcová komise si Rhonský ledovec vybrala jako studijní objekt. Bylo zjištěno, že v letech 1882 – 1912 ztratil ledovec 111 milionů metrů krychlových objemu.

Výsledky desítky let trvajících geodetických měření byly publikovány P. L. Mercantonem roku 1916 v publikaci „Neue Denkschriften der Schweiz – Vermessungen am Rhonegletscher 1874 –1915“, tedy „Nové památky Švýcarska – měření Rhonského ledovce 1874 – 1915“. Roku 1931 provedl W. Jost ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem seismický průzkum. V letech 1979 – 1982 proběhlo další zkoumání ledovce. Roku 1988 provedl H. J Zumbühl a H. Holzbauer průzkum ledovce a podrobně ho popsali ve své publikaci „Alpengletscher in der kleinen Eiszeit“, tedy „Alpské ledovce v malé době ledové“. Od roku 1991 pokračoval průzkum. Bylo zjištěno, že asi od výšky 2.900 – 3.000 metrů nad mořem nedochází k výrazným změnám, ale u hotelu Belvedere, který leží v nadmořské výšce okolo 2.250 metrů, ubývá asi 6 – 8 metrů ledu za rok, přičemž za opravdu teplého letního dne je to až 20 centimetrů.

Rhonský ledovec je jedním z nejrychleji tajících ledovců vůbec. Od roku 1874 je jeho průměrný roční úbytek 8,5 metru délky a 25 centimetrů tloušťky. Bohužel na této skutečnosti mají podíl i nešetrné vědecké výzkumy a ledovcová jeskyně. Podle odhadů ledovec do roku 2060 ztratí polovinu svého objemu a do roku 2100 zcela zanikne.

Ledovce obvykle leží v nadmořské výšce nad 3.000 metrů, přičemž Rhonský le-dovec v porovnání s nimi za-sahuje až do nadmořské výš-ky 2.300 metrů. Stéká jiho-západně orientovaným údo-lím lemovaným na východě horami Rhonestock, Tiefen-stock, Galenstock (3.586 m) a Gross Furkahorn a na západě horami Tieralplistock (3.383 m) a Gärstenhörnen (3.189 m). Ledovec vzniká v nad-mořské výšce okolo 3.600 metrů na Dammastocku. Prv-ní úsek dlouhý asi 2,5 kilo-metru a překonávající převý-šení okolo 600 metrů je ozna-čováno Eggfirn. V nadmořské výšce 3.080 metrů se k němu připojuje jižně orientovaný firn Untere Triftlücke. V sou-časné době končí v nad-mořské výšce okolo 2.250 metrů na strmém skalnatém svahu nad skalní hranou, za kterou se vytvořilo malé jezírko. Zde pramení řeka Rhôna.

Rhonegletscher má délku téměř 10 kilometrů a průměrnou šířku více než 1 kilometr. Zaujímá rozlohu 17 kilometrů čtverečních a jeho průměrný sklon je 14%.

K ledovci se lze dostat snadno od hotelu Belvédère, který leží u silnice Furkapassstrasse. Trasa k ledovci je krátká, ale přesto ledovec není vidět, dokud nezaplatíte vstupné. Po zaplacení vstupného je možné dojít po značené cestě přímo k ledovci a také navštívit Eisgrotte, tedy Ledovcovou jeskyni, která je přímo v ledovci vyhloubená.