Malta - Valetta

Valetta, nebo také La Valetta, maltsky pak il-Belt Valletta, je hlavní město ostrovního státu Malta. Nachází se na východním pobřeží ostrova.

Zabírá poloostrov mezi zálivy Grand Harbour a Marsamxett Harbour, přičemž oba zálivy slouží jako přístavy, a rozprostírá se na ploše 0,8 kilometru čtverečních. Žije zde asi 7.000 obyvatel.

Na místě dnešní pevnosti Fort Saint Elmo (maltsky Forti Sant’Iermu) tedy Pevnosti sv. Elma stávala již roku 1530 strážní věž. Roku 1533 bylo zahájeno posilování obranyschopnosti tohoto místa. Město pak bylo založeno během tureckých nájezdů 28. března 1566 johanitským velmistrem Jeanem de la Valette podle plánů architekta Francesca Lapparelliho. Ulice byly postaveny široké a pravoúhlé. Město se rychle rozvíjelo. Roku 1571 byla zahájena stavba paláce Auberge d’Aragon, byl postaven františkánský kostel Panny Marie Ježíše nebo kostel sv. Augustina (maltsky il-Knisja ta' Santu Wistin), jehož výstavba proběhla podle plánů Gerolama Cassara. První dokončenou stavbou ve Valettě byl Our Lady of Victories, tedy Kostel Panny Marie Vítězné, který byl stavěn pod Cassarovým dohledem a dokončen roku 1572. Sloužil jako klášterní kostel maltézských rytířů. Roku 1573 byl založen Our Lady of Mount Carmel Church, tedy Kostel Naší Paní z hory Karmel, v letech 1573 – 1578 byla postavena hlavní johanitská Katedrála sv. Jana (St. John’s Co-Cathedral). V roce 1574 byl postaven palác Auberge de Castille a zahájena výstavba Auberge d’Italie. Roku 1592 byla otevřena jezuitská škola Collegium melitenses. Roku 1598 byl postaven St. Francis of Assisi Church, maltsky an Franġisk t'Assisi, tedy kostel sv. Františka z Assisi. Ze 16. století pochází také Grandmaster’s palace, tedy Velmistrovský palác, nebo palác Casa Rocca Grande.

V 17. století byla Valetta díky svému opevnění jedním z nejobranyschopnějších měst. Roku 1661 byly zbudovány zahrady Upper Barracca Gardens (maltsky Il-Barrakka ta' Fuq). V roce 1681 byl výrazně přestavěn kostel sv. Františka z Assisi. Roku 1692 byla otevřena dívčí jezuitská kolej a o čtyři roky později došlo k výstavbě dalšího paláce - Auberge de Bavière.

Roku 1732 byla postavena budova divadla Manoel, maltsky Teatru Manwel. Kostel sv. Augustina byl roku 1765 přestavěn Giuseppem Bonnicim. V roce 1768 byli z Malty vyhnáni jezuité a jezuitská škola byla uzavřena. Roku 1769 byla založena Maltská univerzita.

Roku 1800 byla postavena královská opera. V roce 1824 byly veřejnosti otevřeny Upper Barracca Gardens. Během britské nadvlády však došlo také ke zboření některých historických budov.

Za 2. světové války byla Valetta bombardována. I když bylo město vážně poškozeno, nedošlo k jeho naprostému zničení, jelikož hlavním stavebním materiálem byl kámen. Došlo však ke zničení několika budov, například královské opery. Roku 1968 byl kostel sv. Augustina povýšen na farní kostel. Od roku 1980 je Valetta zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Celé město je obehnáno mohutnými hradbami, které jsou doplněny o strážní věže. Některé bašty byly postaveny až 47 metrů vysoké. Do města se vstupuje branou City Gate, před níž se nachází kruhové náměstí s Tritonovou kašnou. Za branou začíná ulice Republic Street, tedy Ulice Republiky, která prochází celým městem až na konec poloostrova. Tam se nachází pevnost sv. Elma, ve které sídlí maltská dobrovolná armáda a Národní válečné muzeum. Z dalších městských pevností jmenujme Fort St Angelo nebo Saint James Cavalier (maltsky il-Kavallier ta' San Ġakbu), která je nejmohutnější pevností vnitrozemí. Dnes se v ní nachází divadlo, kino a koncertní sál. Ve městě najdeme i památník obětem 2. světové války.

Dominantou města je barokní anglikánská St. John’s Co-Cathedral, tedy katedrála sv. Jana. Je v ní uloženo přes 400 rytířů a podlaha je pokryta zajímavě zpracovanými náhrobními deskami.

Významný je také františkánský kostel Panny Marie Ježíše, kostel sv. Augustina, kostel Panny Marie Vítězné, kostel Naší Paní z hory Karmel s výraznou kupolí, kostel sv. Františka z Assisi nebo kostel Vykoupení Krista (Christ the Redeemer Church), který je známý spíše pod názvem Sagaramentini Church a byl postaven jako součást dívčí jezuitské koleje. Z dalších kostelů jmenujme jezuitský kostel (Church of the Jesuits, maltsky il-Knisja tal-Ġiswiti), františkánský kostel Panny Marie Ježíše, kostel sv. Pavla (maltsky San Pawl tal-Ħġejjeġ) a mnoho dalších katolických i protestantských kostelů.

Město je plné různých paláců – jmenujme především palác Velmistrovský palác, který je v současnosti sídlem úřadu prezidenta, maltského parlamentu a také muzea. Mezi další zajímavé paláce patří Auberge d’Aragon, Auberge de Castille, Auberge d’Italie, Casa Rocca Grande, který byl později rozdělen na Messina Palace a Palazzo Marina. Z dalších uveďme například Auberge de Bavière, Casa Rocca Piccola, Palazzo Castellania nebo Palazzo Ferreria.

Ve městě se nachází několik parků a zahrad. Nejvýznamnější jsou Dolní Barracca (Lower Barracca Gardens, maltsky il-Barrakka t'Isfel), které nabízejí výhled na Fort Ricasoli, Fort St. Angelo a další zajímavé stavby. Druhé významné jsou Horní Barracca (Upper Barracca Gardens, maltsky il-Barrakka ta' Fuq), ze kterých je nádherný výhled na Tři města na protějším břehu a na přístav Grand Harbour.

Pozoruhodností je Valletta Waterfront, což je soustava asi 250 skladů, které postavil Grand Pinto Master.