Řecko - Herakleion

Herakleion, jinak také Heraklion nebo Iraklion, je hlavní a největší město řeckého ostrova Kréta. Leží na severu ostrova. Město zaujímá rozlohu asi 110 kilometrů čtverečních. Je pátým největším městem celého Řecka. Žije zde asi 140 tisíc obyvatel.
Na zdejším místě založili město Arabové, kteří sem podnikli nájezd. Město obehnali příkopem a podle arabského slova kandak, což znamená příkop, ho pojmenovali Rabd El Kandak, zkráceně Kandak nebo Chandak. Z Kandaku pak udělali nejvýznamnější tržiště s otroky ve středomoří. Zdejší přístav využívali piráti, kteří útočili na Byzantskou říši.
Roku 961 zaútočili na město Byzantinci a dobyli ho. V Byzantském období tedy vlastnili město opět Řekové. Arabské jméno však ponechali.
Roku 1204 město koupili Benátčané. Ti město přejmenovali na Candia a postavili velký přístav. Příkop okolo města prohloubili, postavili nové, až 40 metrů silné, opevnění s dělostřeleckými baštami a pevnost. Ta však byla později zničena silným zemětřesením.
V letech 1523 – 1549 byla postavena na místě staré pevnosti pevnost nová.
V letech 1647 – 1669 bylo město s pevností dobýváno Turky. Město se nakonec vzdalo. Turci údajně město pojmenovali Megalokastro. Přístav nevyužívali, jelikož byl zanesen nánosy.
V roce 1898 se Kréta stala samostatnou a většina Turků ostrov opustila. Ve 20. letech 20. století byl ostrov centrem řecko-turecké války. Po jejím skončení odešli pryč poslední Turci. Pro „nové“ hlavní město byl vybrán název Herakleion podle bájného hrdiny Heraklea, jinak zvaného také Herkules.
Dodnes se dochovaly okolo starého města asi 3 kilometry dlouhé hradby s několika branami. Centrum města tvoří El Venizelou Platia, tedy Benátské náměstí.
Jednou z památek města je pravoslavný kostel, který byl postaven Benátčany. Na jižní straně přístavu se nachází Arsenal ze 16. století, který sloužil ke stavbě a opravám lodí.
Ve městě se nachází archeologické muzeum s obrovským množstvím vykopávek, například z nedalekého archeologického naleziště Knossos. Z dalších muzeí jmenujme historické muzeum, muzeum náboženského umění nebo muzeum přírodních věd.