Francie - Arc de Triomphe

Arc de Triomphe de l’Étoile, zkráceně Arc de Triomphe, je vítězný oblouk nacházející se ve francouzské Paříži uprostřed náměstí Place Charles-de-Gaulle, které se nachází na západním konci ulice Avenue des Champs-Élysées.

Vítězný oblouk nechal postavit císař Napoleon Bonaparte po bitvě u Slavkova, ve které porazil Rakouské císařství a Ruské impérium. Plán na stavbu zpracovali architekti Jean-François Chalgrin a Jean-Arnaud Raymond, ale když se neshodli na jednotné podobě, dostasl přednost návrh Chalgrina. Základní kámen byl položen 15. srpna 1806, ale jen stavba základů trvala dva roky a v roce 1810 byl oblouk pouze 1 metr vysoký. Stavbu zkomplikovala smrt architektů Chalgrina 21. ledna 1811 a Raymonda 29. ledna 1811. Stavba podle původních plánů pokračovala i v dalších letech i přes Napoleonovy neúspěchy, ale při takzvané Obnově Bourbonů byla výstavba přerušena. Tehdejší král Ludvík XVIII. obnovil stavbu až roku 1824. Stavbu vedl postupně architekt Louis-Robert Goust, Jean-Nicolas Huyot a Héricart de Thury a sochařskou výzdobu roku 1830 navrhl Ludvík Filip a Adolphe Thiers. Oblouk byl dokončen až roku 1836 a při příležitosti 6. výročí červencové revoluce byl dne 29. července 1836 slavnostně otevřen. Dne 6. února 1896 byl oblouk prohlášen historickou památkou.

Oblouk je 51 metrů vysoký, 45 metrů široký a 22 metrů hluboký, což z něj dělá druhý největší vítězný oblouk na světě. Hlavní oblouky mají výšku 29,19 metru a rozpětí 14,62 metru. Boční oblouky jsou 18,68 metru vysoké a mají rozpětí 8,44 metru. Okolo sloupu se nachází sto patníků, které symbolizují takzvané stodenní císařství, které trvalo od návratu Napoleona z vyhnanství až do jeho porážky u Waterloo. Pod obloukem se nachází hrob neznámého vojína.

Fasáda oblouku je zdobena čtyřmi hlavními sousošími, které symbolizují odjezd dobrovolníků, triumf, odpor a mír. Na sloupech oblouku jsou také velké reliéfy znázorňující dobytí Alexandrie, přechod přes řeku v Arcole, bitvu u Jemappes, pohřeb generála Marceaua, bitvu u Abukiru a bitvu u Slavkova. Horní část oblouku je zdobena štíty se jmény významných bitev. Na oblouku najdeme i další reliéfy znázorňující odjezd a příjezd armády, alegorické postavy, vojska nebo bitvy.

K oblouku vede podchod, v jeho interiéru je muzeum s expozicí historie stavby a na střeše se nachází vyhlídková terasa. Vítězný oblouk slouží také jako cíl cyklistického závodu Tour de France.