Německo - Dresden

První zmínka o Drážďanech pochází z roku 1206. Z roku 1275 pochází písemný doklad o mostu přes Labe. Od roku 1403 jsou Drážďany městem. V letech 1485 - 1918 byly rezidenčním městem. V průběhu druhé světové války, 13. a 14. února 1945 byly Drážďany prakticky srovnány se zemí. Po válce začala rozsáhlá znovuvýstavba a rekonstrukce. Soubor částí města je památkově chráněný.
Díky svým četným historickým památkám je toto město právem nazýváno "Labská Florencie.
Nejznámější stavbou Drážďan je Zwinger. Byl postaven roku 1732 a po válce rekonstruován do roku 1964. Jeho součástí je Korunová brána, Koupel nymf (soubor plastik a fontán), obrazárna Semperbau postavená roku 1854, sbírka porcelánu, Matematicko-fyzikální salón a historické muzeum.
Na náměstí Theaterplatz s částečně rekonstruovaným zámkem ze 16. století se nachází také Opera a katedrála z roku 1754 s interiérem z 18. století, která byla bývalým katolickým dvorním kostelem. Na vnější straně spojovací chodby mezi zámkem a bývalými konírnami se nachází tzv. Průvod knížat z roku 1906. K dalším významným stavbám patří například Brühlská terasa z roku 1738 (tzv. Balkón Evropy) se Zelenou klenbou (bývalá klenotnice), trosky kostela Panny Marie z roku 1738 zachovávané jako památník obětí bombardování roku 1945, náměstí Altmarkt s chrámem sv. Kníže z 18. století, radnice.
Mezi další zajímavosti patří Johanneum ze 16. století (Muzeum dopravy), Zemský dům postavený roku 1776 (Muzeum dějin města), Městské muzeum hygieny z roku 1930, Jägerhof ze 17. století (Muzeum lidového umění). Občanům české republiky dobře poslouží na procházku pěší zóna vedoucí od Hlavní stanice přes třídu Pražská ulice, náměstí Neustädter Markt s pomníkem Zlatý jezdec z roku okolo 1730 a třídu Straße der Befreiung.