Itálie - Salerno

Italské město Salerno je metropole stejnojmenné provincie. Leží asi 50 kilometrů jihozápadně od Neapole, na severním okraji Salernského zálivu v místě, kde se horstvo Sorrentského poloostrova strmě svažuje k Tyrhénskému moři.
Salernský přístav je využíván pro vnitrostátní lodní dopravu na Capri, do Amalfi a Positana. Na východ od přístavu se táhne pěkné nábřeží Lungomare Trieste, které je lemované řadou moderních reprezentačních budov. Odtud se naskýtá široký výhled. Rovnoběžně s Lungomare Trieste probíhá Via Roma. Na jihovýchodě na ni navazuje Corso Giuseppe Garibaldi. Obě představují hlavní dopravní tepnu města. Na západním konci Via Roma se prostírá Piazza Amendola. Na východní straně ho ohraničuje Palazzo di Citta, tedy radnice. Na jihozápadě je ohraničeno prefekturou. Západně od prefektury je pěkný městský park Villa Comunale. Na západním konci ho uzavírá Teatro Verdi.
Staré město ležící na strmém svahu si ještě v mnohém zachovalo středověký charakter. Kdysi tu stálo římské Salernum. V 11. století zde sídlila nejstarší lékařská vysoká škola v Evropě. Roku 1812 ji zrušil Napoleonův švagr Murat.
Uprostřed Via Roma stojí Palazzo di Provincia. Odtud vede severně Via del Duomo, po 100 metrech se přejde malebná Via dei Mercanti, dóm u San Matteo.
Byl postavený kolem roku 1080 za Roberta Guiscarda a v letech 1768 a 1945 byl restaurován. Schody vedou k atriu, kde je 18 antických sloupů z Paesta a 14 antických sarkofágů. Nádherné bronzové dveře byly zhotoveny v roce 1099 v Konstantinopoli.
V prostřední lodi dómu nad vstupními dveřmi je velká mozaiková busta svatého Matouše. Je to práce z normanských dob. Dále se zde nachází dvě ambony bohatě zdobené cosmatskou mozaikou. Vedle pravé ambony je sloup na velikonoční svíčky se stejnou výzdobou. Na konci levé boční lodě je impozantní hrobka Margarety z Aniou.
Podlaha chóru a jeho zábradlí jsou vyzdobeny mozaikou. V kapli napravo od hlavního oltáře je hrob papeže Řehoře VII., který v Salernu zemřel v roce 1085. V apsidě kaple je mozaika z roku 1260. Zobrazuje archanděla Gabriela.
V bohatě zdobené kryptě pod oltářem jsou uloženy kosti evangelisty Matouše, které původně byly v Paestu.