Španělsko (Mallorca) - Lluc

Lluc je nejvýznamnější poutní místo španělského ostrova Mallorca. Nachází se na severozápadě ostrova asi 35 kilometrů od města Sollér.

Lluc leží v horském údolí obklopeném vysokými horami pohoří Sierra de Tramuntana v nadmořské výšce 525 metrů nad mořem. Římané toto místo pojmenovali Lucus, tedy „posvátný les“.

Pověst říká, že za dob středověku, asi ve 13. století, zde mezi kamením arabský či maurský pasáček jménem Lluc našel v zemi zahrabanou sošku černé Madony. Odnesl jí ke knězi do kostela do města Escorca, ale soška se do rána ztratila. Malý Lluc ji pak znovu našel na původním místě. Když se to ještě třikrát zopakovalo, byal na místě nálezu postavena poustevna či malý kostelík, do kterého přijížděli první poutníci.

Počet poutníků rychle rostl, a tak na jeho místě nechal snad král Jakub I. na přelomu 16. a 17. století postavit obrovský klášterní komplex. Jiné zdroje uvádí, že klášter pochází z přelomu 17. a 18. století.

Okolí kláštera vybízí k horským túrám a pěší turistice. Samotný klášter je však obklopen loukami, které slouží k piknikům a je z nich nádherný výhled na okolní hory.

Na skále nad klášterem se tyčí kříž, ke kterému vede od kláštera cesta. Od kříže je úchvatný výhled nejen na klášter samotný, ale také na jeho blízké okolí.

Klášter Monasteri de Lluc či Santuari de Lluc je opravdu mohutný. Sestává z klášterní zahrady a několika budov, především bývalých obydlí mnichů. Součástí kláštera jsou dvě místní barové restaurace a velký obchod se suvenýry. V klášterní budově v postranním křídle kláštera se také nachází malé muzeum s exponáty z období asi tří staletí. Jsou v něm vystaveny mallorské archeologické prehistorické nálezy, hudební nástroje, keramika, kroje, mešní roucha, náboženské předměty a staré mince. Také se zde nachází stálá výstava katalánského malíře Colla Bardoleta.

Ve středu klášterního komplexu se nachází klášterní kostel. V kostele za hlavním oltářem je ve výklenku umístěna soška černé Madony nazývané Moreneta. Každoročně sem přijíždí desítky tisíc poutníků a turistů, aby se Madoně poklonili.

V kostele každý den kromě prázdnin vystupuje chlapecký chór z klášterní pěvecké školy. Kvůli jejich modrobílému oblečení se jim říká Blavets.