Belgie - Antwerpen

Antwerpen, česky Antverpy, jsou druhé největší belgické město. Název je odvozen od výrazu „hand werpen“, což znamená „házet rukama“ a odkazuje legendu o obru Antigoonovi, který zde vybíral mýto a ty, kteří odmítli zaplatit, házel do řeky. Když byl zabit Silviusem Brabem, byla jeho hlava taktéž hozena do řeky. Město leží na řece Šelda na ploše 204 kilometrů čtverečních a mají přes půl milionu obyvatel.

První písemná zpráva o Antverpách pochází ze 4. století. Tehdy Antverpy získaly své jméno.

V 7. století sem svatý Amand přinesl evangelium.

V 10. století se řeka Šelda stala hranicí Svaté říše římské a Antverpy byly markrabstvím, kterému vládnul Otta I.

V 11. století bylo město ovládáno Godfreyem z Bouillonu.

Ve 12. století byly Antverpy pod vládou Norberta z Xantenu.

Roku 1254 byla zahájena výstavba katedrály Panny Marie.

Již roku 1531 byl v Atverpách zahájen provoz finanční burzy, která se tehdy stala první na světě.

Antverpy se postupně stávaly důležitým obchodním centrem a v 15. století přes ně putovaly významné suroviny včetně tehdy důležitého cukru.

Vliv Antverp celosvětově vzrostl natolik, že v 16. století držely 40% podíl na celkovém světovém obchodu. Postupně se zde usadila početná židovská komunita a městu se časem začalo přezdívat „Jeruzalém západu“. Roku 1579 se Antverpy připojily u Utrechtské unii uzavřené mezi okolními státy.

Uzavření Vestfálského míru a konkrétně Münsterské dohody v roce 1648 vyústilo v uzavření řeky Šeldy a praktické likvidaci zdejšího obchodu. Roku 1800 Napoleon nařídil rozšíření zdejšího přístavu, což přineslo obnov obchodu. V roce 1830 dobyli Antverpy Belgičané a následně Francouzi.

Za 1. světové války okupovali Antverpy Němci. V meziválečném období se roku 1920 staly Antverpy dějištěm letních olympijských her. Za druhé světové války byly Antverpy kvůli svému velkému významu v letech 1940 – 1944 okupovány německými vojsky. Válečné nálety město natolik poškodily, že jeho velká část musela být po válce znovu vystavěna.

Z původních městských hradeb, které byly postupně zbořeny, zůstaly zachovány jen menší pevnosti a tvrze.

Hlavní památkou města je gotická katedrála Panny Marie. Její stavba byla zahájena roku 1254 a ukončena až v roce 1523. Výstavba byla ukončena až roku 1792. Její rozměry jsou monumentální – délka 117 metrů, šířka 65 metrů a výška 123 metrů. Katedrála má 7 lodí a 14 kaplí, klenbu podpírá 125 sloupů. V interiéru najdeme Rubensovy obrazy.

Nedaleko katedrály se nachází náměstí Grote Markt, u nějž stojí 67 metrů široká renesanční radnice a řada cechovních domů ze 16. a 17. století, které se pyšní bohatou sochařskou výzdobou.

Ve městě najdeme i několik památek zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je mezi nimi budova nakladatelství Plantin-Moretus pocházející ze 16. století nebo dům Guiette, který navrhnul architekt Le Corbusier.

Z dalších zajímavých míst jmenujme Rubensův dům, ve kterém žil malíř Peter Paul Rubens, nebo muzeum diamantů.