Francie - Annecy

Annecy je město nacházející se v jihovýchodní Francii v regionu Rhône-Alpes v departmentu Haute-Savoie, tedy Horní Savojsko. Leží na severozápadním břehu jezera Lac d’Annecy na řekách Le Thiou a Le Fier v průměrné nadmořské výšce 672 metrů. Zaujímá rozlohu 16 kilometrů čtverečních a má přes 50 tisíc obyvatel.

V místě dnešní městské čtvrti Annecy-le-Vieux se nacházela římská osada.

Od 10. století byl v Annecy dvůr ženevských hrabat.

Ve 12. století byl postaven palác Le Palais de l’Isle a započala výstavba Château d'Annecy.

V roce 1401 přešlo Annecy do správy Savojských hrabat a roku 1444 se stalo hlavním městem provincií Beaufortain, Faucigny a Genevois.

Annecy se stalo centrem protireformace a roku 1535 sem bylo z Ženevy přemístěno staré biskupství. Roku 1567 se nedaleko Annecy narodil Fran-cis de Sales. V 16. století byla postavena Cathédrale Saint Pierre, tedy katedrála sv. Petra, a byla dokončena výstavba Château d'Annecy.

V letech 1602 – 1622 sloužil Francis de Sales v Annecy jako biskup. Jeho ostatky byly po jeho smrti uloženy v katedrále. V 17. století byl Château d'Annecy opuštěný.

Během francouzské revoluce dobyli oblast Francouzi. Anne-cy se stalo součástí departmentu Mont Blanc, jehož hlavním městem bylo Chambéry.

Na počátku 19. století mělo Annecy asi 5.000 obyvatel. Roku 1801 byla potlačena katolická diecéze. Když se roku 1815 na francouzský trůn vrátili Bourboni, stalo se Annecy opět součástí Savojska a roku 1822 byla obnovena katolická diecéze a Annecy se opět stalo sídlem biskupa. Počet obyvatel města od počátku století postupně rostl a na přelomu 50. a 60. let 19. století mělo Annecy již přes 10.000 obyvatel. Savojsko bylo v roce 1860 prodáno Francii a Annecy se stalo hlavním městem departmentu Horní Savojsko.

Roku 1900 byl Le Palais de l’Isle prohlášen za historickou památku. Počátek 20. století přinesl rychlý nárůst počtu obyvatel – zatímco na samém začátku 20. století mělo Annecy asi 13.500 obyvatel, na počátku 30. let to bylo již přes 20.000. Až do roku 1947 sloužil Château d'Annecy jako kasárna. Roku 1949 se v Annecy konalo druhé kolo Všeobecné dohody o clech a obchodu známé pod zkratkou GATT. V polovině 20. století mělo Annecy již více než 30.000 obyvatel, o 10 let později přes 40.000. V roce 1953 koupilo hrad město, postupně jej obnovilo a zřídilo v něm muzeum. Od roku 1960 se v Annecy pravidelně koná Festival International du Film d'Animation d'Annecy, tedy Mezinárodní festival animovaného filmu. V 60. letech 20. století dosahoval počet obyvatel města téměř k 55.000, později mírně klesl a stagnoval. Od roku 1993 se na hradě nachází L'Observatoire régional des lacs alpins, tedy místní observatoř.

Dominantní památkou města je Château d'Annecy, který byl postaven ve 12 – 16. století. Hrad byl sídlem ženevských hrabat a později i vévodů z Genevois-Nemours, několikrát vyhořel a v 17. století byl opuštěn. Později až do roku 1947 sloužil jako kasárna. Od roku 1953 je ve vlastnictví města, která ho opravilo a zřídilo zde muzeum. Nejstarší částí hradu je Tour de la Reine, tedy Královnina věž, která pochází z 12. století a má až 4 metry silné stěny. Centrem hradu je podélné nádvoří. V jeho dolní části se nachází obytná věž Logis Perrière z 15. století. V Tour de la Reine i Logis Perrière je umístěna observatoř, která slouží jako muzeum. Najdeme zde archeologické vykopávky z nejstaršího období města, akvária s alpskými rybami, rybářské vybavení, modely historických lodí či model jezera Lac d’Annecy a jeho okolí. Na hradě najdeme také další obytné části postavené různými majiteli hradu – Logis Nemours, Logis Neuf nebo Logis Vieux. Logis Nemours a Logis Vieux slouží jako muzeum. Najdeme zde například Musée d'art populaire alpin, tedy Muzeum alpského lidového umění se sbírkami nábytku, soch či obrazů. Z hradní terasy je výhled na staré město.

Další významnou památkou města je Le Palais de l’Isle z 12. století. Sloužil jako správní centrum ženevského panství, soud či mincovna. Od roku 1900 je historickou památkou a v současnosti sídlem vlastivědného muzea.

Hlavní církevní stavbou je Cathédrale Saint Pierre, tedy katedrála sv. Petra. Pochází ze 16. století a ze západu k ní přiléhá budova bývalého biskupství. Z dalších památek jmenujme například Église Notre Dame de Liesse, Église Saint Maurice (kostel sv. Mořice), Église Saint François (kostel sv. Františka) nebo baziliku Saint-Joseph-des-Fins.

Na okraji parku Jardin de l’Europe stojí Hôtel de Ville, tedy radnice. Podél řeky Le Thiou vedou nábřeží a okolí je plné úzkých uliček, průchodů, zákoutí a středověkých domů. V uličkách najdeme mnoho zajímavých míst, například bránu Ponte Sainte-Claire nebo náměstí Jean Jacques Rousseau.

Další fotky