Německo - Sigmund Thun Klamm

Sigmund Thun Klamm je soutěska nacházející se v Rakousku ve spolkové zemi Salcbursko na jihozápadním cípu městečka Kaprun. Soutěska je dlouhá asi 320 metrů a její hladké stěny jsou až 32 metrů vysoké. Skrz soutěsku protéká říčka Kapruner Ache.

V době ledové asi před 14.000 lety byla oblast kaprunského údolí pokryta ledovcem. Jak postupoval údolím dolů, odhrnul ze skal Bürgkogel a Maiskogel břidlici, slídu a vápenec. Při tání ledovce pak vznikla hluboká rýha, skrz kterou začala do údolí protékat voda z Kapruner Ache, která rýhu dále vymývala.

Oblast byla osídlena už přibližně před 4.000 lety. Místo, kde končí kaprunské údolí a zvedá se skalní útvar Bürgkogel, první osadníky chránilo. Památkou na osídlení z doby bronzové je přítomnost mědi. Po více než 3.000 let sloužila soutěska jako ochrana obyvatel před vpády ze západu. V 5. století před naším letopočtem byla oblast osídlena Kelty, což dokazují pozůstatky valu.

Nalezeny byly také zbytky pozdně antických a středověkých hradeb datovaných do 12. století. V 15. a 16. století započalo zemědělské zúrodňování údolí a důležité bylo také dřevařství. Soutěska Sigmund Thun Klamm byla použita pro splavování dřeva. Na skalách soutěsky se nachází znaky a data jako důkazy o tehdejší dřevařské práci.

V roce 1890 vybudoval Nikolaus Gaßner cestu z Zell am See na Mooserboden. Díky ní se začal rozvíjet cestovní ruch v kaprunském údolí. Roku 1893 byl podle Gaßnerových plánů v soutěsce postaven dřevěný chodník. Nově zpřístupněná soutěska byla pojmenována podle salcburského guvernéra Sigmunda, hraběte z Thunu-Hohensteinu, který byl při své první návštěvě soutěsky uchvácen.

Roku 1934 byla soutěska prohlášena přírodní památkou. V roce 1938 byla stezka v soutěsce kvůli využívání vodní síly ponechána na pospas svému osudu. V roce 1946 byla uvedena do provozu hydroelektrárna. Roku 1954 byla postavena lanovka Maiskogelbahn, která překlenuje soutěsku. O opětovném zpřístupnění soutěsky rozhodla společnost VSF-Kaprun až 15. května 1991. Následně proběhla 5 měsíců trvající výstavba nové stezky, která byla veřejnosti zpřístupněna 29. srpna 1992.

Nedaleko dolního vstupu do soutěsky se nachází parkoviště a také expozice o hydroenergetice. Mezi exponáty se nacházejí originály různých turbín. Soutěskou se je možné projít po dřevěném turistickém chodníku až k přehradnímu jezeru Klammsee, které má 19 metrů vysokou hráz a jehož voda přepadá do soutěsky. Jezero je možné obejít po značené stezce.

Soutěsku překlenuje lanovka Maiskogelbahn, jejíž dolní stanice se nachází u silnice nedaleko dolního vstupu do soutěsky. Dolní stanice leží v nadmořské výšce 834,7 metru, horní stanice ve výšce 1.544,9 metru. Lanovka je dlouhá 1.585,2 metru, na trase má dvě podpěry a překonává převýšení 710,2 metru. Dopravní rychlost je 9 metrů za sekundu a doba jízdy 4,2 minuty. Lanovka má dvě kabiny, přičemž kapacita každé z nich je 27 osob a maximální přepravní kapacita je 300 osob za hodinu.