Dánsko - Kodaň

Kodaň je největší a hlavní město Dánského království. Dánsky se nazývá København, anglicky Copenhagen. Název je odvozen ze středověkého Køpmannæhafn, což znamená Přístav obchodníků.

Leží na ostrovech Sjælland a Amager. Zaujímá rozlohu 86 kilometrů čtverečních a nejvyšší bod leží 91 metrů nad mořem. Žije zde přes 600 tisíc obyvatel, v aglomeraci pak něco přes jeden milion.

Oblast dnešního města byla osídlena již okolo roku 4000 před naším letopočtem.

V 11. století se zde prokazatelně nacházely dvě osady a přístav. Z tohoto století také pochází nejstarší dochované zprávy o Kodani. Z roku 1043 pochází zmínka o Havn, což odkazuje právě na existenci přístavu.

Během 12. století došlo k výstavbě katedrál v nedalekých městech, což přispělo k výraznému rozvoji Kodaně. Saxo Grammaticus se ve 12. století zmiňoval v písemnostech o Køpmannæhafn. To je také první písemná zpráva o Kodani. V roce 1167 bylo na místě paláce Christiansborg postaveno opevněné sídlo Absalon. Roku 1186 město zmínil v dopise i papež Urban III.

Roku 1369 byl zbořen Absalon a na jeho místě postaven nový palác.

V 15. století se Kodaň stala hlavním městem. Její vliv se postupně posiloval.

V 17. století byla postavena pevnost Kastellet. Roku 1606 byl králem Kristiánem IV. postaven letohrádek Rosenborg. V letech 1635 – 1642 byla postavena věž Rundetaarn a v letech 1669 – 1673 byl na místě budoucího paláce Amalienborg postaven malý královský zámeček. V letech 1670 – 1675 byl králem Kristiánem V. postaven přístav Nyhavn. V jeho okolí byla během 17. a začátkem 18. století postavena řada městských domů. Roku 1689 vyhořel královský zámeček.

V roce 1731 byl zbořen starý zámek stojící na místě Absalonu a roku 1740 byl na jeho místě postaven palác Christiansborg. V roce 1745 započala výstavba Frederikskirken a roku 1750 začal vznikat budoucí palácový komplex Amalienborg. Dne 26. ledna 1794 vyhořel palác Christiansborg a hlavním sídlem královské rodiny se stal Rosenborg.

V roce 1803 byla zahájena výstavba nového Christiansborgu. Roku 1807 na Kodaň zaútočili Britové. V roce 1843 byl založen zábavní park Tivoli a roku 1849 se Christiansborg stal sídlem parlamentu. V roce 1874 byl postaven první most přes Nyhavn. Roku 1884 opět vyhořel Christiansborg. Koncem 19. století byla rozebrána většina městského opevnění, dochovala se pouze pevnost Kastellet a opevnění v Christianshavn.

Roku 1907 započala výstavba nového Christiansborgu, královskou rezidencí se ale nestal. Dne 23. srpna 1913 byla slavnostně odhalena socha Malé mořské víly, tedy Den lille Havfrue. Roku 1923 Dirk Coster a Georg von Hevesy v kodaňské laboratoři objevili chemický prvek, který byl podle latinského jména města nazván hafnium. Roku 1943 byl zábavní park Tivoli poškozen požárem, který založili nacisté. V roce 1948 byl vydán plán na rozvoj města, který pomohl s výstavbou vlakových linek a tím i s rozvojem okolí stanic. Rozvoj byl nakonec příliš rychlý a v 60. letech vznikl nový plán, který nakonec v roce 1973 musel nahradit plán nový, který řešil dopravní problémy. Ropná krize vývoj zastavila, takže nový plán byl zpracován až v roce 1989. Jakožto významné kulturní centrum byla v roce 1996 Kodaň Evropským městem kultury. V letech 1989 – 1999 proběhla rekonstrukce pevnosti Kastellet.

Roku 2000 byl postaven most přes Øresund, čímž došlo k propojení se švédským městem Malmö.

Hodně navštěvovanou památkou je renesanční zámek Rosenborg, který patří k nejstarším stavbám. Byl postaven roku 1606 architekty Bertelem Langem a Hansem van Steenvinskelem. Obklopují ho rozlehlé královské zahrady zvané Kongens Have. V zámku jsou uloženy dánské korunovační klenoty.

Jednou z nejvyhledávanějších památek je bývalý přístav Nyhavn. Jeho počátky sahají do 17. století, kdy začal sloužit jako přístav. Byl obklopen bary a nevěstinci, dnes už zůstaly jen bary, restaurace a hotely. V letech 1845 – 1864 zde žil spisovatel Hans Christian Andersen. Turisty sem láká především jeho malebnost, kterou vytvářejí pestrobarevné fasády okolních domů.

Významnou památkou je také pevnost Kastellet. Byla postavena na příkaz Kristiána IV. v 17. století jako součást městského opevnění. Roku 1807 sehrála svou roli v Bitvě o Kodaň, roku 1940 byla zabrána německými vojáky. V letech 1989 – 1999 byla pevnost zrekonstruována. Má půdorys pěticípé hvězdy, najdeme zde pět bašt, červená obydlí pro vojáky a větrný mlýn. Areál dnes slouží především jako park, vstupuje se do něj branami z roku 1663.

Další obdobnou stavbou je královský palác Christiansborg, jehož nejstarší části pocházejí z poloviny 18. století. Do roku 1794, kdy vyhořel, sloužil jako královská rezidence, dnes je sídlem parlamentu, vlády a také muzea. Kromě vlastního paláce najdeme v areálu také kostel Christiansborg Slotskirke.

Z let 1632 – 1642 pochází kulatá věž Rundetaarn. Byla postavena jako astronomická observatoř, a i dnes slouží tomuto účelu. Vyhledávaná je především kvůli svému spirálovitému jezdeckému schodišti a vyhlídkové plošině, která se nachází na střeše.

Dominantní církevní památkou je kostel Frederikskirken. Jeho výstavba byla zahájena roku 1749. Byl stavěn z mramoru, který byl tak nákladný, že byl kostel dostavěn až v roce 1894. Kostelu dominuje 45 metrů vysoká kupole.

Rokokový královský palác Amalienborg, který byl postaven roku 1760, dnes slouží jako zimní rezidence královské rodiny. Tvoří ho čtyři paláce – severovýchodní Frederika VIII., dříve Brockdorffs Palæ z let 1750 – 1760, jihovýchodní Kristiána IX, kdysi Schacks Palæ postavený po roce 1750, jihozápadní Kristiána VII., dřívější Moltkes Palæ z let 1750 – 1754 a severozápadní Kristiána VIII., původní Levetzaus Palæ z let 1750 – 1760. Na nádvoří stojí jezdecká socha Frederika V.

V roce 1843 byl založen zábavní park Tivoli a k jeho slavnostnímu otevření došlo 15. srpna téhož roku. Je tedy druhým nejstarším zábavním parkem na světě. Park byl tehdy postaven na okraji města, ale dnes se nachází v centru nedaleko radnice. Roku 1943 byl poškozen úmyslně založeným požárem. Má rozlohu 8,3 hektarů a najdeme v něm akvárium, divadlo, koncertní sál, kolotoče, ruské kolo i horské dráhy včetně Rutschebanen z roku 1914, která je nejstarší dřevěnou horskou dráhou na světě.

Zřejmě nejvyhledávanější památkou Kodaně je Den lille Havfrue, tedy Malá mořská víla. Jde o bronzovou sochu od Edvarda Eriksena, která znázorňuje pohádkovou postavu mořské panny, která se zamilovala do člověka. Pohádkový příběh napsal roku 1837 Hans Christian Andersen. K odhalení sochy došlo 23. srpna 1913. Socha je pouze 1,25 metru vysoká a váží 175 kilogramů. Stojí na pobřežní promenádě Langelinie.