Španělsko - Ibiza

Ibiza je hlavní město španělského ostrova Ibiza, který leží v souostroví Baleáry. Ostrov Ibiza je třetím největším ostrovem Baleárského souostroví.
Město Ibiza je také často nazývána Eivissa. Leží na jihovýchodním pobřeží ostrova a rozprostírá se na ploše 11 kilometrů čtverečních. Má necelých 40.000 obyvatel.
První osídlení oblasti je dotováno do počátku 2. tisíciletí před naším letopočtem.
Okolo roku 700 před naším letopočtem bylo město založeno Féničany jako přístav. Bylo pojmenováno Ibes podle egyptského a fénického boha Besa. Po dobytí Kartága získali ostrov Římané a město pojmenovali Ebesus.
V roce 426 bylo město vypleněno Vandaly. V 6. a 7. století bylo pod nadvládou Byzantské říše. Po roce 711 bylo město dobýváno Normany a dostalo se pod vliv Maurů. Již za nich byly položeny základy pevnosti.
Ibiza byla poté také součástí Córdobského chalifátu. Této nadvlády se zbavila roku 1009. V 11. století byl ostrov i město terčem pirátů. V roce 1235 byla Ibiza dobyta aragonským králem Jakubem I. a v tomto roce byla ve městě postavena gotická katedrála. Roku 1364 byla zbudována kaple Salvador. V roce 1474 se aragonské království spojilo s kastilským a ostrov se stal součástí Španělska.
V 15. a 16. století byl ostrov i město terčem nájezdů berberů. Proto byly postupně budovány strážní věže a za vlády Filipa II. byly zesíleny hradby města. Obyvatelstvo města se přesto stěhovalo do vnitrozemí ostrova. V 16. století byla přestavěna a zpevněna zdejší pevnost, aby odolala nájezdu pirátů.
Po roce 1930 začali ostrov i město navštěvovat turisté. Od konce 50. let 20. století byly stavěny na pobřeží hotely. Od roku 1999 je historické centrum města zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví Unesco.
Centrum města tvoří historické čtvrti D’alt Villa, Sa Marina nebo rybářská Sa Penya. Nad městem se tyčí maurská pevnost. Stojí na skále a je obehnaná silnými kamennými zdmi.
Na okraji města se nachází muzeum Puky des Molis, které se nachází u archeologického naleziště z doby Féničanů.