Švýcarsko - Schaffhausen

Schaffhausen je město ležící ve švýcarském kantonu Schaffhausen v nejsevernější části Švýcarska nedaleko německých hranic. Je hlavním městem stejnojmenného kantonu. Město leží na řece Rýn na ploše 31 km2 a má necelých 35.000 obyvatel.

Oblast dnešního města byla osídlena již před 15.000 - 10.000 lety v době bronzové. V oblasti sídlili i Keltové a Římané. V 7. století osídlili oblast Alemani. Jejich sídliště se později stalo vesnicí Berslingen, která byla okolo roku 1200 opuštěna, a do dnešních dní se z ní nic nedochovalo.

Okolo roku 1000 bylo místo dnešního Schaffhausenu jedním z mála míst, kde bylo možné překročit řeku Rýn i s koňmi. Lodě zde musely být vykládány a zboží bylo přepravováno po zemi až pod Rýnské vodopády. Schaffhausen se díky tomu stal významným obchodním místem.

V písemných pramenech je Villa Scafhusun poprvé zmíněna již roku 1045. V tomto roce bylo sídlu Scafhusun uděleno právo razit mince. Tím se Scafhusun stal městem. Jméno vzniklo zřejmě podle názvu lodě scafhusun, která sloužila k přepravě přes Rýn, nebo od slova Schaf, což znamená ovce. Roku 1049 byl Eberhardem von Nellenburg založen benediktinský klášter Všech svatých. Roku 1064 byly budovy kláštera dostavěny. Okolo roku 1050 založilo hrabství Nellenburg v centru města benediktinský klášter Všech svatých. Syn Eberharda von Nellenburg daroval roku 1080 klášter městu Schaffhausen. Ponechal mu i právo razit mince a pořádat trhy. Klášter Sankt Agnesen získala hraběnka Ita, matka hraběte Burkharda von Nellenburg. V letech 1090 – 1105 proběhla přestavba kostela Všech svatých v románském stylu. Ve 2. polovině 12. století získala katedrála věž.

Od roku 1208 byl Schaffhausen svobodným říšským městem. Roku 1250 byl postaven třetí městský klášter – Barfüsserkloster. Roku 1253 se poprvé objevila pečeť s beranem. Roku 1259 byl postaven most přes Rýn.

V roce 1312 uzavřel Schaffhausen čtyřleté spojenectví s městy Konstanz, St. Gallen a Zürich. Roku 1330 zastavil král Ludvík Bavorský město knížatům Albrechtu II. a Ottu von Habsburg. V roce 1372 zachvátil město rozsáhlý požár, při kterém shořely téměř tři čtvrtiny města. Jelikož Schaffhausen byl na straně Habsburků, v bitvě u Sempachu roku 1386 bojoval proti švýcarské konfederaci. Několik měšťanů přišlo v této bitvě o život.

Roku 1402 se v Schaffhausenu odehrál první známý čarodějnický proces. Po roce 1415 se Schaffhausen vymanil z nadvlády Habsburků. V roce 1418 se Schaffhausen dostal pod nadvládu měst Bern, Solothurn a Zürich, což byl první důležitý krok ke konfederaci. Během takzvané Staré curyšské války vztahy ochably. Roku 1445 přišla Švábská válka, při níž schaffhausenský vévoda Albrecht von Österreich postavil blokádu proti konfederaci. Spor se vyostřoval i v dalších letech a Habsburkové se pokusili získat Schaffhausen na svou stranu. Do Švábské války poslal Schaffhausen jen několik vojáků, ale konfederace poskytla další stovky, což vedlo ke spolupráci a 1. června 1454 k uzavření prvního spojenectví na 25 let s kantony Bern, Glarus, Luzern, Schwyz, Zug a Zürich, přičemž kantony Unterwalden a Uri se nezúčastnily. Na straně konfederace pak Schaffhausen pomohl dobýt kanton Thurgau. Roku 1479 bylo spojenectví prodlouženo o dalších 25 let, tentokrát včetně Unterwaldenu a Uri.

Schaffhausenský starosta Konrad Barter se zasloužil o připojení Schaffhausenu ke konfederaci. Stalo se tak 10. srpna 1501. Roku 1524 byl klášter Všech svatých zrušen. Objevily se myšlenky na reformaci a roku 1529 o ní bylo rozhodnuto. Byl zrušen i klášter Sankt Agnese, v němž byla zřízena nemocnice, a Barfüsserkloster. V letech 1564 – 1589 byla na vrchu nad městem postavena pevnost Munot.

V letech 1618 – 1648 byla na obranu před bavorskými a švédskými vojsky postavena městská zeď. Za třicetileté války však byl Schaffhausen vážně poničen. V letech 1629 postihla město velká morová epidemie.

Roku 1758 byl podle plánů architekta Hanse Ulricha Grubenmanna postsaven most Grubenmann-Rheinbrücke. Za napoleonských válek zrušil Napoleon konfederaci a zřídil Helvétskou republiku. Kantony, včetně Schaffhausenu, tím přišly o svou nezávislost. Města Hemishofen, Ramsen a Sein am Rhein byla přičleněna k Schaffhausenu. Když pak Francouzi Schaffhausen opouštěli, zapálili 13. dubna 1799 dřevěný most Grubenmann-Rheinbrücke.

Na počátku 19. století získal Schaffhausen zpět svou nezávislost. Roku 1802 založil Johann Conrad Fisher slévárnu, budoucí slavnou firmu Georg Fischer AG. Zapříčinil se i o vznik dalších významných firem jako je Alusuisse, IWC nebo SIG, z nichž se později vyvinuly velké mezinárodní společnosti. Od roku 1847 bylo při volbách radních umožněno spolurozhodování. Roku 1855 vstoupil v platnost nový živnostenský zákon. V roce 1857 získal Schaffhausen díky dráze Rheinfallbahn železniční spojení do Winterthuru a v roce 1866 byla dokončena železnice z Konstanze do Waldshutu, čímž byl Schaffhausen napojen na síť Badischen Bahn. Roku 1869 byla postavena železniční budova.

Roku 1905 byla uvedena do provozu tramvajová trať do Schleitheimu. Za 1. světovév války střežil Schaffhausen své hranice před Němci, aby zamezil případné okupaci Švýcarska. Druhé světové války se Švýcarsko nezúčastnilo. Vlivem navigační chyby však bylo město 1. dubna 1944 bombardováno americkým letectvem. Přišlo o život 49 obyvatel města, 271 jich bylo zraněno a dalších 300 lidí přišlo o domov. Asi 1.000 lidí přišlo vlivem zničení továren o práci. Na památku této události každoročně 1. dubna zvoní schaffhausenské zvony. Americký prezident Franklin D. Roosevelt se pak Schaffhausenu omluvil a městu poskytl 40 milionů franků na obnovu. Po 2. světové válce přišel velký průmyslový rozmach. Roku 1963 se ke kantonu připojil Herblingen. V roce 1964 byla tramvajová trať do Schleitheimu nahrazena autobusy, o tři roky později byla přehrada Moser nahrazena novou elektrárnou. Roku 1996 byl dokončen automobilový obchvat města.

V roce 2008 se k Schaffhausenu připojil Hemmental.

Nejstarší památkou města je katedrála Všech svatých z roku 1049 s klášterem, zahradou a křížovou cestou. Z 11. století pochází také druhý největší kostel starého města St Johann, který leží na náměstí Kirchhofplatz. ● Brána Schwabentor je zbytkem historických bran z roku 1370, která sloužila ke vstupu do města ze severu. Součástí opevnění byla také dodnes dochovaná malá kruhová Diebstturm nacházející se na Grabenstrasse a Obertorturm, která umožňovala přístup od Breitu. ● Na náměstí Fronwagplatz se nachází věž Fronwagturm s astronomickým zařízením a hodinami z roku 1564. ● Nad městem stojí mohutá okrouhlá středověká pevnost Munot postavená v letech 1564 – 1589. ● Staré město je plné krásných domů. Patří mezi ně Zum Ritter s malovanou fasádou od Tomiase Stimmera s průčeím z roku 1570, Haberhaus z let 1592 – 1593 postasvený jako sýpka, Zum Ochsen s fasádou z roku 1608, Korn haus z roku 1679, Stadthaus z roku 1730, Herrenstube, rodný dům reformátora Sebastiana Hofmeistera nazvaný Zum drei Bergen, Zum Grossen Käfig, Zum Steinbock nebo Zur Wasserquelle und Zieglerburg. ● Největším náměstím Schaffhausenu je Herrenacker. ● Kousek od města leží na řece Rýn slavné Rýnské vodopády, které jsou co do objemu tekoucí vody největšími vodopády v Evropě.