Německo - Hohenschwangau

Hohenschwangau je zámek ležící v německém Bavorsku, nedaleko města Füssen a slavného zámku Neuschwanstein. Leží na vrchu nad jezery Alpsee a Swansee v nadmořské výšce asi 820 metrů.

Již v 11. století stál na místě dnešního zámku hrad Swanstein, sídlo tehdejších rytířů a šlechticů Swangau. Hrad v průběhu mnoha staletí měnil majitele a v průběhu různých válek byl těžce poškozován. Vlastnil ho například křižácký rytíř Hiltebold nebo takzvaný „Labutí rytíř“ Lohengrin. Při cestě do Říma zde také krátce pobýval císař Fridrich Barbarossa. Rod Swangau v 16. století vymřel, hrad nebyl dále obýván a zcela zchátral.

Roku 1832 zpustlý a břečťanem obrostlý hrad objevil korunní princ Maxmilián bavorský, budoucí král Maxmilián II. Rozhodl se provést jeho rozsáhlou přestavbu, která proběhla v novogotickém stylu za dohledu architekta a malíře Domenica Quaglioniho, architekta Georga Fridricha Zieblanda a malíře Moritze von Schwindela. Po Quaglioniho smrti převzal dohled nad stavbou Josef Ohlmüller. Podle plánů Petera Josepha Lenného byl u severní strany zámku zřízen Schwanseepark. Přestavba byla dokončena roku 1836. Po dokončení využívala zámek královská rodina jako své letní a lovecké sídlo a budoucí král Ludvík II. zde strávil své mládí. Roku 1865 zde krátce pobýval skladatel Richard Wagner.

Od roku 1928 je zámek ve vlastnictví Wittelsbacher Ausgleichsfonds, tedy Fondu vyrovnání rodu Wittelsbachů.

Zámek je malý, protože nesloužil jako královská rezidence. Nachází se zde pouze 14 místností. Zámecké zařízení náleží do období biedermeieru. Hlavní apartmá zabírají první a druhé patro, jsou však vybavena skromně. Ložnice králů je nazývána Tasso a je zdobena motivy italského básníka Torquata Tassa. Králova hudební místnost Hohenstaufen je dekorována nástěnnými malbami. Skladatel Richard Wagner zde sehrál několik soukromých představení pro Ludvíka II. Pokoj nazývaný Orientální byl ložnicí královny Marie, matky Ludvíka II. V obývacím pokoji královny se nachází stříbrný lustr. Pokoj je zdoben nástěnnými malbami. Královnina pracovna je označována jako Berchtin pokoj – nástěnné malby jsou věnovány Berchtě, matce Karla Velikého. V zámku najdeme sál Labutích rytířů, který sloužil jako hradní jídelna. Je zdoben nástěnnými malbami z pověsti o Labutím rytíři Lohengrinn. Z dalších zajímavých místností jmenujme například pokoj, pojmenovaný podle staré ságy Authari, ve kterém pobýval při svém pobytu Richard Wagner, nebo zámeckou kapli, která původně sloužila jako zbojnice.