Malta - Mdina

Mdina je město nacházející se na ostrově Malta. Leží v centru ostrova na strategickém místě – na vyvýšené náhorní plošině a v dostatečné vzdálenosti od moře. Žije zde asi 300 obyvatel, přičemž sousední město Rabat má přes 11.000 obyvatel.

První počátky osídlení pocházejí z období neolitu z doby 4000 let před naším letopočtem.

Okolo roku 700 před naším letopočtem bylo město založeno a opevněno Féničany, kteří ho nazývali Maleth.

Roku 60 zde pobýval apoštol Pavel. Tehdy stávala na místě dnešní katedrály římská vila, ve které byl při své návštěvě pohoštěn.

Nějakou dobu vládli městu Římané, kteří si zde postavili palác. Městu říkali Melita, z čehož byl odvozen také název ostrova.

Roku 870 přišli na Maltu sicilští Arabové a město dobili. Město důkladně opevnili příkopy, hradbami s baštami a strážními věžemi, čímž ho oddělili od sousedního města Rabat, což je arabský výraz pro předměstí. Oddělené opevněné město pojmenovali Medina, arabsky „město“.

Roku 1091 dobyli město Normané. Současné nejstarší dochované stavby pocházejí právě z období Normanů. Na místě původní římské vily nechali postavit normanský kostel.

Roku 1530 byl ostrov předán Řádu rytířů nemocnice v Jeruzalémě. Kvůli své poloze bylo město po staletí kulturním, náboženským i politickým centrem ostrova a tedy také hlavním městem. V 16. století bylo nově postaveno město Valetta, které správní funkci převzalo.

Roku 1693 postihlo město rozsáhlé zemětřesení, které ho téměř zničilo. Poté došlo roku 1702 k rozsáhlé přestavbě katedrály sv. Pavla podle plánů architekta Lorenza Gafy. Roku 1724 byla francouzským architektem Charlesem François de Mondion navržena monumentální brána.

Místo vstupu do města není původní, jelikož historicky se vchod nacházel asi 100 metrů severně. Město je plné různých kaplí a kostelů, barokních paláců a strážních věží a je obehnané mohutnými hradbami. Dominantu města tvoří katedrála svatého Pavla. V paláci z 18. století, který se nachází vedle katedrály, sídlí katedrální muzeum s expozicemi rozličných předmětů i dávných rukopisů. Nejkrásnější stavbou Mdiny je normanský dům na ulici Villegaignon nazývaný Palazzo Falzon, který získal současnou podobu po ničivém zemětřesení na konci 17. století. Z dalších zajímavých staveb jmenujme palác Vilhena, kapli sv. Agáty, kapli sv. Mikuláše, benediktinský klášter nebo karmelitánský kostel s klášterem. Město je obehnané hradbami s baštami. Z hradeb je nádherný výhled na velkou část ostrova. K vidění je město Mosta s obrovskou rotundou, hlavní město Valetta a při zvláště příznivých klimatických podmínkách dokonce sopka Etna nacházející se na ostrově Sicílie.

Pro svou unikátnost se Mdina nachází na seznamu památek UNESCO. Mdině se přezdívá „Tiché město“, protože je v něm až na výjimky zakázána automobilová doprava.