Velká Británie - Londýn

Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Leží na řece Temži téměř v místě, kde se vlévá do Severního moře. Temže je takzvanou přílivovou řekou, kvůli čemuž v Londýně její hladina značně kolísá. Město zaujímá rozlohu 1.577 kilometrů čtverečních. Žije zde asi 7,5 milionu lidí.

První osídlení oblasti je datováno k přelomu letopočtu. Prvního předchůdce Londýna založili v roce 43 Římané, ale Keltové jí okolo roku 61 vypálili. Osada však byla ještě během 1. století obnovena.

Ve 2. století zde žilo asi 60 tisíc lidí. Okolo roku 600 si Anglosasové založili nedaleko od původní osady osadu novou. V roce 616 byla v místě dnešního Westminsterského opatství postavena kaple V roce 851 však byla vypleněna Vikingy. Po uzavření míru byla obnovena původní římská osada.

Menší vpády Vikingů do osady vyústily v roce 1013 ve velký útok, při kterém byla osada dobyta. Roku 1016 začal být využíván Westminsterský palác jako panovnické sídlo. V letech 1045 – 1050 proběhla výstavba Westminsterského opatství, které bylo vysvěceno 28. prosince 1065. Král Vilém Dobyvatel nechal na jihovýchodě města postavit hrad. Roku 1097 zahájil Vilém II. výstavbu Westminster hall.

Roku 1133 postihl Londýn požár. byl zničen i úplně první dřevěný most přes Temži, takže roku 1176 byla zahájena stavba mostu nového.

Až po 33 letech byl roku 1209 dokončen Londýnský most, na kterém byly postupně budovány i několikapatrové budovy. V roce 1212 bylo město postiženo požárem. Shořely i budovy na mostě a o život přišlo několik tisíc lidí. Roku 1245 byla zahájena přestavba Westminsterského opatství v gotickém stylu.

Roku 1529 byla část Westminsterkého paláce zničena požárem. Po opravách byl využíván k zasedání parlamentu a soudu. Westminsterské opatství bylo roku 1540 Jindřichu VIII. zkonfiskováno. V polovině 14. století byl Londýn postižen morovou epidemií, která zabila asi třetinu obyvatel města. Westminsterské opatství se za vlády Marie I. nakrátko vrátilo do rukou řádu benediktinů, ale roku 1559 bylo opět zkonfiskováno.

Počátkem 17. století byl postaven Kensingtonský palác. Roku 1626 se poprvé v listinách uvádí ulice Piccadilly Hall. Roku 1633 byly opět budovy na Londýnském mostě poškozeny požárem. V letech 1665 – 1666 postihla Londýn další morová epidemie. V sobotu 2. září 1666 vypukl v domě pekaře v ulici Pudding Lane požár, který se kvůli větru rychle šířil. Nezastavilo ho zboření pásu domů a ani utišení větru, takže se oheň podařilo zdolat až po týdnu od jeho vypuknutí. Popelem lehlo přes 13 tisíc domů, ale zastavilo se šíření morové nákazy.

Roku 1703 byl postaven dům pro vévodu z Buckinghamu. Roku 1722 muselo být kvůli neúnosnému provozu na Londýnském mostě vydáno nařízení upravující pohyb povozů, které určilo, že vozy jedoucí do City pojedou po západní straně mostu, což předurčilo levostranný provoz na území celé země. V letech 1722 – 1745 proběhla dostavba západních věží Westminsterského opatství. Od roku 1743 byla hlavní třída Piccadilly Hall nazývána pouze Piccadilly. Roku 1762 byl Buckinghamův dům prodán králi Jiřímu III. Jeho syn nechal dům rozšířit.

Roku 1819 vznikla spojnice ulic Piccadilly a Regent Street, čímž vzniklo kruhové náměstí Piccadilly Circus. V roce 1824 započala výstavba nového Londýnského mostu. V roce 1826 byla zahájena rozsáhlá přestavba Buckinghamova domu na královský palác. Roku 1831 se stal Londýn největším městem světa. V témže roce byl dokončen nový Londýnský most. Dne 16. října 1834 byla velká část Westminsterského paláce zničena požárem, který přečkala pouze Jewel Tower, krypta, křížová chodba a Westminster Hall. Parlament měl být přemístěn do Buckinghamského paláce, ale o 2 roky později byl vybrán návrh na opravu Westminsterského paláce. V roce 1837 se Buckinghamský palác stal hlavním královským sídlem. Roku 1840 byly dokončeny jeho úpravy a zahájena rekonstrukce Westminsterského paláce. Současně s rekonstrukcí vznikla hodinová věž nazývaná Big Ben. Roku 1845 dostalo současné Trafalgarské náměstí svou podobu. V roce 1860 byla dokončena přestavba Westminsterského paláce. Od roku 1861 nebyl Buckinghamský palác příliš využíván. V roce 1863 vzniklo v Londýně první metro na světě. Roku 1884 byl po zdlouhavých procedurách vyhlášen vítězný návrh na stavbu nového mostu Tower Bridge. Výstavba začala roku 1886 a most byl otevřen roku 1894.

Až roku 1901 začal být Buckinghamský palác využíván opět jako královské sídlo. V letech 1902 – 1904 byl rozšířen Londýnský most, který se však pod zvýšenou zátěží začal propadat. V roce 1925 ztratil Londýn statut největšího města světa. Po náletu 29. prosince 1940 vypuknul ve městě rozsáhlý požár. Nálet poškodil také kapli Buckinghmaského paláce. V roce 1941 byl při bombardování poškozen Westminsterský palác, který byl pak až do roku 1950 opravován. Roku 1967 byla zahájena stavba nového Londýnského mostu a starý byl roku 1968 prodán do Spojených států amerických, kde byl u Lake Havas City v Arizoně znovu postaven. Roku 1973 byl dokončen nový Londýnský most. V roce 1999 bylo postaveno Londýnské oko, největší vyhlídkové kolo na světě.

Roku 2002 byla dokončena stavba radnice City Hall.

Londýn je městem plným významných historických staveb. Nejstarší z nich je Westminsterské opatství (Westminster Abbey) a Westminsterský palác (Palace of Westminster) s hodinovou věží Big Ben. Základy věže o rozměrech 15×15 metru dosahují hloubky 7 metrů. Věž je vysoká 96,3 metru, až do výšky je postavena z cihel. Ve výšce 55 metrů se nacházejí čtvery hodiny. Délka hodinové ručičky dosahuje 2,7 metru a minutové 4,3 metru. Věž je pojmenována podle šestnáctitunového zvonu Big Ben, který byl odlit roku 1856. Zvon však popraskal a musel být odlit nový, který ovšem prasknul také. Byl však pootočen, takže mohl být dále používán, ale jeho původní tón E nezní čistě.

Mezi další navštěvované památky na levém břehu řeky Temže patří Westminsterská katedrála, Buckinghamský palác, Kensingtonský palác, Piccadilly Circus, Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square), Britské muzeum, katedrála sv. Pavla (St. Paul’s Cathedral) nebo Tower of London.

Jednou z ikon města je most Tower Bridge. V jeho blízkosti kotví loď H.M.S. Belfast. Na pravý břeh Temže se můžeme dostat ještě mnoha dalšími mosty, z nichž nejznámější je Millenium Bridge nebo London Bridge.

Na pravém břehu řeky najdeme také několik významných památek, jmenujme například radnici City Hall, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie Tata Modern nebo Londýnské oko (London Eye), které je díky výšce 135 metrů největším vyhlídkovým kolem na světě.