Francie - Sacré-Coeur

Basilique du Sacré-Coeur [sakr kér], tedy bazilika Nejsvětějšího srdce Ježíšova je římskokatolická farní bazilika stojící ve francouzské Paříži na vrcholku kopce Montmartre. Díky své poloze je výraznou dominantou města.

Na místě dnešní baziliky se dříve nacházel konvent a pensionát.

První plány na výstavbu baziliky, která měla sloužit jako chrám smíření a uctění padlých po prohrané válce s Pruskem, byly zveřejněny 4. září 1870 po vyhlášení takzvané Třetí republiky. Na konci roku 1872 se rozpoutaly debaty o zahájení výstavby, jelikož šlo o jediný způsob, jak sjednotit pozemky jednotlivých vlastníků. Roku 1873 byl přijat zákon, který umožňoval vyvlastnění pozemků, a ještě v témže roce byla vyhlášena architektonická soutěž. Přihlásilo se 78 projektů, z nichž zvítězil ten od Paula Abadie. Dne 16. června 1875 byl položen základní kámen budoucí baziliky, který pocházel z oblasti Château-Landon. Roku 1891 byla bazilika slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Roku 1895 byl v Annecy vyroben zvon La Savoyarde (Savojan), který pro baziliku nechaly vyrobit čtyři savojské diecéze. Do katedrály byl přivezen 16. října 1895.

Postupně probíhaly dokončovací práce, roku 1907 byla do výklenku ve fasádě umístěna nová socha Krista, roku 1912 byla dokončena zvonice a celá stavba byla završena roku 1914. Roku 1918 zahájil Luc Oliver Merson zdobení výklenku pro oltář mozaikou, práce trvaly čtyři roky. Kvůli první světové válce bylo odloženo vysvěcení baziliky, které proběhlo až roku 1919. V tomto roce byly v bazilice instalovány varhany, které se původně nacházely v zámku barona Alberta de L’Espéa. Interiér včetně výzdoby byl dokončen až roku 1923. Roku 1928 byla do výklenku ve fasádě umístěna pět metrů vysoká kamenná socha Krista, která nahradila předchozí sochu. Od roku 1995 mají baziliku ve správě Benediktinky Sacré-Coeur de Montmartre.

Bazilika je postavena z travertinu, který v dešti reaguje s vodou a díky čemuž si bazilika uchovává svou bílou barvu. Byla postavena v byzantsko-románském slohu na půdorysu řeckého kříže, v podzemí se nachází krypta o stejném půdorysu. Bazilika má pět kopulí, přičemž ta centrální je mohutná a přístupná po točitém schodišti, které má 234 schodů. Výstup po něm slibuje krásný výhled na Paříž a při dobré viditelnosti až do vzdálenosti téměř 50 kilometrů. Bazilika je 84 metrů vysoká, 85 metrů dlouhá a 35 metrů široká. V zadní části baziliky se nachází 84 metrů vysoká čtyřhranná zvonice s největším francouzským zvonem, který váží 18.835 kilogramů.

Většina sochařské výzdoby včetně oltáře pochází o Hippolyta Jula Lefèbvra. Výklenek pro oltář je v interiéru zdoben největší francouzskou mozaikou ztvárňující Nejsvětější Ježíšovo srdce hýčkané církví a Francií, má rozlohu 473,78 metru čtverečních.

Ročně baziliku navštíví přes 10 milionů poutníků a turistů, takže je po katedrále Notre-Dame druhou nejnavštěvovanější památkou Paříže. Přístup na kopec usnadňuje lanovka, která vyráží z ulice Rue Foyatier.