Rakousko - Graz

Graz, česky Štýrský Hradec, je druhé největší město Rakouska. Leží ve spolkové zemi Štýrsko na řece Mur v nadmořské výšce 353 metrů nad mořem a na ploše 96 kilometrů čtverečních zde žije přes 250.000 obyvatel.

Oblast města byla osídlena již 1000 let před naším letopočtem Římany.

Slovinci zde v 9. století postavili malý hrad nazývaný Gradec.

Z roku 1128 pochází první zpráva o užití názvu Graz. Od roku 1192 Graz vlastnili Babenberkové.

Ve 13. století zde vládli Habsburkové, za nichž Graz zaznamenal největší rozvoj a stal se důležitým centrem obchodu. Ze zdejšího hradu ovládali rozsáhlé okolní území až k dnešnímu Slovinsku. Během 13. století byl postaven předchůdce hodinové věže. Proto roku 1281 získal od císaře Rudolfa I. zvláštní privilegia.

Roku 1382 získala věž na hradním kopci zvon.

Roku 1478 byl Graz obléhán Turky, ale město se ubránilo. V 15. století byl postaven dóm.

V 16. století byl postaven renesanční Zemský dvůr, univerzita a v roce 1561 Uhrturm, tedy Hodinová věž. Hodinový ciferník tehdy měl pouze jednu ručičku – hodinovou. Roku 1569 bylo zřízeno dvorní pekařství Hofbäckerei. V roce 1588 byla na hradním kopci postavena zvonice. Roku 1590 byl hrad přestavěn na renesanční pevnost.

Roku 1614 byla italským architektem Giovannim Pietrem de Pomisem zahájena výstavba mauzolea. Na počátku 17. století sídlil v Grazu Ferdinand II. a město opustil až roku 1619, tedy poté, co byl korunován císařem. V letech 1625 – 1635 byl knížetem Johannem Ulrichem von Eggenberg vybudován zámek Eggenberg. Roku 1638 bylo dokončeno renesančně-barokní mauzoleum. V roce 1645 byla postavena městská zbrojnice. Roku 1657 byl italským architektem Domenicem dell’Alliem postaven Zemský dvůr.

V roce 1730 byla na předměstí postavena barokní bazilika Mariatrost. V roce 1784 bylo zahájeno bourání městského pevnění. Roku 1797 však zaútočilo na Graz vojsko Napoleona. Město se však díky pevnosti Schlossberg i přes chybějící opevnění ubránilo. Po dobytí Vídně byl však Graz přinucen kapitulovat a Francouzi město vyplenili. Obyvatelé města zaplatili velké peníze, aby nepoškodili hodinovou věž.

Napoleon roku 1809 přikázal zdejší pevnost zbourat. V 19. století byl v okolí zámku Eggenberg zřízen park. V roce 1881 byla postavena neogotická katedrála Herzen Jesu.

Na počátku 20. století byla dokončena místní obdoba orloje Glockenspiel, kde apoštoly nahradil sedlácký pár. Roku 1905 se jeho zvony rozezněly poprvé. Za 2. světové války bylo v hradním vrchu vyhloubeno 6 kilometrů chodeb s 20 vchody. Štoly sloužily jako kryt až pro 40 tisíc obyvatel města. Graz byl za války významně poškozen a zbořeno bylo 16 procent všech staveb. Roku 1999 se historické centrum Grazu dostalo na Seznam světového dědictví UNESCO. Roku 2003 byl na řece Mur vytvořen umělý ostrov nazývaný Murinsel. Má tvar lastury a nachází se v něm amfiteátr, dětské hřiště a kavárna. V témže roce byl postaven dům umění Kunsthaus.

Největší památkou města je 120 metrů vysoký hradní vrch Schlossberg. Stávala zde pevnost, která je zapsána v Guinessově knize rekordů jako nejhůře dobyvatelná, nyní zde najdeme Uhrturm (Hodinovou věž) z roku 1561, která je hlavní dominantou města. Nachází se v ní 3 zvony, nejstarší je z roku 1382. Její zvláštností je, že minutová ručička je menší než hodinová. Stojí zde také zvonice z roku 1588, v jejímž interiéru se nachází muzeum, dále divadlo, kavárna a to vše v rozsáhlém parku. V hradním kopci se nacházejí štoly z 2. světové války, které jsou z části přístupné veřejnosti. Schlossberg dostupný skleněnou lanovkou, pěšky po krásném zdvojeném schodišti nebo 2 kilometry dlouhou cestou, na jejíž trase se nachází 600 metrů dlouhý tunelem s výjevy z pohádek. Tunel je součástí bývalých protiletadlových krytů, jejichž část je dnes přístupná veřejnosti.

Další významnou památkou je zámek Eggenberg obklopený parkem a dokončený roku 1625 postavený podle kalendáře – má 365 oken, 12 bran a 4 věže.

Na nádvoří v uličce Herrengasse se nachází Landhaus, tedy Zemský dvůr z roku 1657. Patří mezi nejvýznamnější renesanční památky světa. V jeho sousedství se nachází zbrojnice, německy Landeszeughaus s rozsáhlou sbírkou brnění a zbraní. Nachází se zde 32 tisíc exponátů a jde o největší sbírku tohoto druhu na světě. Z dalších památek je významný především dóm z 15. století, mauzoleum ze 17. století, orloj Glockenspiel. Významná je také katedrála Herzen Jesu, která je s výškou 109,6 metru třetí nejvyšší katedrálou v Rakousku. Dále jmenujme například budovu dvorního pekařství či na předměstí stojící baziliku Mariatrost.

Ukázkou novodobé architektury je například ostrov Murinsel nebo dům umění Kunsthaus.