Nizozemsko - Amsterdam

Amsterdam, někdy psaný jako Amsterodam, je hlavní a největší město Nizozemska a jeho finanční a kulturní centrum. Leží v nadmořské výšce 0 m n. m. na řece Amstel na ploše asi 219 kilometrů čtverečních a má necelých 770.000 obyvatel.

Okolo roku 1000 byla oblast dnešního města plná bažin a nazývaná Aemestelle. Postupně byly vykopány odvodňovací kanály a postaveny přehrady, díky kterým v nich byla nižší hladina vody.

Ve 13. století byla postavena přehrada v deltě řeky Amstel a na vysušeném prostoru bylo založeno město Amsterdam. Domy byly postaveny mezi odvodňovacími kanály a na kůlech. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1275, kdy bylo osvobozeno od placení poplatků.

Roku 1306 byla městu udělena různá městská práva, která napomohla jeho rozvoji. Amsterdam se postupně stal významným obchodním městem. Během 14. století byl postaven gotický Oude Kerk, tedy starý kostel.

V 15. století již byl Amsterdam nejvýznamnějším obchodním městem Nizozemska.

Roku 1516 byla na břehu jednoho z kanálů postavena věž Montelbaanstoren. V 16. století po Osmileté válce vznikla Republika spojených nizozemských provincií a Amsterdam se pro svou náboženskou toleranci stal útočištěm obchodníků různých vyznání z celé Evropy. Během 16. století byla zahájena výstavba kanálů.

Město se rychle rozrůstalo a roku 1622 už mělo okolo 100.000 obyvatel, na konci 17. století to bylo 200.000 obyvatel.

Roku 1808 se Amsterdam stal hlavním městem Nizozemska a po založení Nizozemského království roku 1815 se začal rychle rozrůstat. Během 19. století byl postaven jezuitský kostel sv. Františka Xaverského a katolický farní kostel sv. Mikuláše. Na konci 19. století byl Amsterdam propojen Amsterdamsko-rýnským kanálem s Rýnem a Severomořským kanálem se Severním mořem. Koncem 19. století byla postavena řada muzeí.

V roce 1900 už mělo město asi 500.000 obyvatel. Za 1. světové války trpělo nedostatkem potravin. V letech 1880 – 1914 bylo město obehnáno obrannými hradbami.

Za 2. světové války byl Amsterdam okupován německou armádou, která deportovala přes 100.000 Židů. Jednou z nich byla Anne Franková, po níž se dochoval deník, který byl mnohokrát vydán i knižně.

Roku 2010 byly amsterdamské kanály zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Nejstarší stavbou je Waage, tedy Váha. Jde o gotickou stavbu z roku 1488, která původně sloužila jako městská brána, později k obchodování nebo jako divadlo. Hojně navštěvovaný je také mlýn De Gooyer.

V centru města najdeme původní domy pocházející ze 16. a 17. století. Současně s nimi byly budovány kanály, které jsou dnes zapsány na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Mají celkovou délku přes 100 kilometrů. Nejvnitřněji u historického centra města je kanál Singl, který pochází již ze středověku a v letech 1480 – 1585 sloužil jako vodní příkop obepínající město. Svou hlavní funkci přestal plnit, když se město rozrostlo až za něj. Druhým je Herengracht, tedy Panský kanál, který pochází z roku 1612. Třetí je Kaizersgracht, tedy Císařský kanál, který je ze všech kanálů nejširší. Čtvrtý v pořadí je Prinsengracht, tedy Princův kanál, který je nejdelší.

Další významnou památkou jsou městské hradby postavené v letech 1880 – 1914. Jsou dlouhé 135 kilometrů a město obíhají ve vzdálenosti 10 až 15 kilometrů. Součástí opevnění je 42 pevností, jejichž okolí nesmí být zastavěno a může být v případě potřeby zaplaveno. Od roku 1996 jsou zapsány na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Centrum města tvoří náměstí Dam, jemuž vévodí Koninklijk Paleis, tedy Královský palác. Na opačné straně náměstí stojí památník Nationaal Monument.

Významnými církevními stavbami jsou jezuitský kostel sv. Františka Xaverského a katolický farní kostel sv. Mikuláše s novobarokní kupolí, oba z 19. století. Kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk jsou využívány jako výstavní prostory.

V Amsterdamu najdeme řadu významných muzeí, mezi nimi například Anne Frank Huis (Dům Anny Frankové), Rembrandthuis (Rembrandtův dům) nebo mnohá muzea okolo Museumplein (Muzejního náměstí), mezi nimiž vyniká Van Goghovo museum nebo Rijksmuseum, což je největší nizozemské muzeum umění.