Itálie - Amalfi

Italské mořské letovisko Amalfi leží na jižním pobřeží Sorrentského poloostrova, respektive na severním okraji Salernské zátoky - končí zde hluboká roklina u pobřežních skal. Amalfi patří mezi nejoblíbenější rekreační místa v Itálii a jezdí sem mnoho návštěvníků zvláště z Neapole.
Pověst hovoří o tom, že Amalfi založil Konstantin Veliký. Ve středověku bylo Amalfi svobodným státem s přibližně s 50.000 obyvateli, ve kterém vládla volená, později dědičná knížata. Roku 1077 Roger Guiscard připojil Amalfi k Normanské říši. Díky živým obchodním stykům s Orientem získalo město vážnost a zbohatlo. Jako námořní mocnost konkurovalo městu Pise a Jonovu. Námořní právo Amalfi platilo od 13. do 16. století v celém italském Středomoří. Flaviovi Gioiaovi z Amalfi se připisuje vynález lodního kompasu.
Podél pobřeží vede promenáda, je tu též pláž. Z přístavu Marina Grande jezdí v létě lodě do Neapole, na Capri a do Salerna. Z přístavu se dostanete přes Piazza Flavio Gioia k radnici s moderní mozaikou na fasádě. V radnici je umístěno Městské muzeum. Na severu od radnice leží malá Piazza del Duomo, odkud z pravé strany vede 62 schodů k dómu. Na schodech vedoucích k arabsko-normanské kampanile a k románské katedrále stojí pod širým nebem zde kavárny i zmrzlináři.
Románský dóm Sant'Andrea (dole) z 9. století přestavěli roku 1203 v lombardsko-normanském sicilském stylu. Kampanila vznikla mezi lety 1180 a 1276. Nádherný vestibul katedrály s lomenými obloukovými klenbami roku 1865 zcela obnovili. Na fasádě zrenovované roku 1890 vidíme moderní mozaiky. Pozoruhodné jsou bronzové dveře, které okolo roku 1066 odlili v Konstantinopoli. Uvnitř na chóru jsou antické sloupy z Paesta. V kryptě od 13. století spočívají kosti apoštola Ondřeje z Konstantinopole. Z vestibulu se přejde vlevo do křížové chodby Chiostro del Paradiso, v které jsou vystavěné sarkofágy, mramorová díla a mozaiky.
Asi 500 metrů na západ od dómu, na strmé skále vysoko nad Amalfi stojí někdejší kapucínský klášter. Dnes je zde hotel a z pobřežní cesty sem vede i výtah. Má krásnou křížovou chodbu a naskýtá se odtud nádherný výhled.