Portugalsko - Sintra

Sintra je město ležící v Protugalsku v distriktu hlavního města Lisabon. Leží severozápadně od Lisabonu v jeho metropolitní oblasti. Sintra sestává z částí Vila, Estefânia a Sâo Pedro. Leží v průměrné nadmořské výšce 317 metrů, zaujímá rozlohu 319 kilometrů čtverečních a má asi 35 tisíc obyvatel.

Zřejmě již v 8. století byl osídlen jeden z vrcholů pohoří Serra, na kterém se dnes nachází Castelo do Mouros.

Nejstarší záznamy o osídlení oblasti pocházejí z 11. století od portugalsko-arabského geografa Al-Bakrího. Tehdy se zde nacházelo mnoho staveb islámské architektury.

Roku 1147 byla Sintra dobyta prvním portugalským králem Afonsem Henriquesem, který nechal většinu islámských staveb zbořit. Jeho ničení neunikl ani Castelo do Mouros, jehož větší část byla zbořena. Portugalským králům pak Sintra sloužila jako jejich letní rezidence.

Ve 14. století byla zahájena výstavba Palácio Nacional de Sintra. Nejstarší dochovanou částí je kaple.

Na počátku 15. století pak byla králem Janem I. postavena většina dnešního Palácio Nacional de Sintra. Tehdy vznikly sály Árabes (Arabský), Cisnes (Strakový) nebo Pegas (Labutí).

V letech 1487 – 1530 byl Palácio Nacional de Sintra rozšířen králem Manuelem I. Z této doby pochází především sál Brasões (Erbů).

Roku 1755 byla Sintra vážně poškozena zemětřesením. Zasáhlo Palácio Nacional de Sintra, téměř zbořilo Palácio Nacional da Pena i klášter, na jehož místě byl později postaven Palácio Nacional da Pena. V roce 1790 si na jednom z pozemků postavil Gerard DeVisme dům, dnes nazývaný Monserrate podle stejnojmenného řádu, kterému patřil pozemek. V 18. století byl postaven také Palácio de Seteais.

V letech 1842 – 1854 byl na místě zemětřesením pobořeného kláštera postaven Palácio Nacional da Pena. Palác Monserrate začátkem 19. století chátral, dokud ho roku 1855 nekoupil Sir Francis Cook a roku 1858 zde podle plánů Jamese Knowlese nepostavil romantický palác. V roce 1889 se Palácio Nacional da Pena stal majetkem státu. Roku 1892 prodali Viscountessi z Regaleira pozemek Carvalhu Monteirovi, který zde zahájil výstavbu Quinta da Regaleira.

V roce 1910 se Palácio Nacional de Sintra stal národní památkou. Roku 1942 koupil celý komplex Quinta da Regaleira Waldemar d'Orey a v roce 1949 se palác Monserrate a Palácio de Seteais staly majetkem státu. Roku 1995 byla Sintra zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Roku 1987 se majitelem Quinta da Regaleira stala japonská firma Aoki od níž areál převzalo v roce 1997 do svého majetku město.

Nejstarší dochovanou památku Sintry je Castelo dos Mouros, tedy Maurský hrad. Jeho počátky spadají až do 9. nebo 10. století, kdy ho postavili Maurové. Byl poškozen při útoku krále Afonse Henriquese a zůstaly z něj jen 4 věže, část kaple, cimbuří a nádrž. Současnou podobu získal při renovaci králem Ferdinandem II. během 19. století.

Zřejmě nejvyhledávanější památkou je Palácio Nacional de Sintra, někdy nazývaný také Paço Real, tedy Královský palác. Koncem 14. století ho nechal vybudovat Jan I. Jde o palácový komplex, který od 15. století až do roku 1880 sloužil jako letní sídlo královské rodiny. Nejstarší stavbou komplexu je kaple, která byla vybudovaná ve 14. století králem Dinisem I. Většina současných staveb pochází z počátku 15. století. Další výstavba pak proběhla v letech 1497 – 1530 za krále Manuela I. Z významných sálů jmenujme například Sala dos Árabes (Arabský sál), Sala dos Brasões (Erbový sál), Sala das Cisnes (Strakový sál) nebo Sala das Pegas (Labutí sál). Palác je obklopen rozlehlým parkem Sintra Mountain Range jinak také nazývaným Serra de Sintra.

Z 18. století pochází nepříliš známý neoklasicistní Palácio de Seteais. Sloužil holandskému konzulátu a po něm markýzi Diogo José Vito de Menezes Noronha Coutinho, který ho výrazně rozšířil. V roce 1949 se stal majetkem státu.

Z roku konce 18. století pochází novogotický palác Monserrate. Přesto však už začátkem 19. století chátral. Záchranu přinesl roku 1855 Sir Francis Cook, který zde roku 1858 nechal postavit romantický palác. Ten pak sloužil rodině jako letní sídlo.

Na kopci v nadmořské výšce 450 metrů stojí Palácio Nacional da Pena. Byl postaven v letech 1842 – 1854 na místě starého kláštera. Sloužil jako královský palác, ale od roku 1889 je majetkem státu. Dnes je jednou z největších romantických staveb na světě. Uchovává v sobě prvky gotiky, renesance, maurského a manuelského slohu a zaujme především výraznou růžovou a žlutou barvou fasády. Interiéry dnes slouží jako muzeum. Najdeme v nich takzvanou Arabskou komnatu s freskami, dochovanou kuchyni, oválnou ložnici krále Emanuela II. nebo honosný Taneční sál. Palác je obklopen rozlehlým parkem s chatou z rou 1869, četnými altány, kašnami a exotickou florou.

Jedním z nejvyhledávanějších míst v Sintře je Quinta da Regaleira, kterou nechal postavit António August Carvalho Monteira. V paláci se nachází obývací prostory, jídelna, ložnice, kancelář, ale i kulečníková místnost nebo prádelna. Kromě honosného paláce se zde nachází také krásná římskokatolická kaple zdobená freskami, a především obrovský park vybudovaný v letech 1904 – 1910 architektem Luigihim Maninim. Je plný klikatých cestiček, fontán, hradů, podzemních chodeb, jeskyní, jezer, mostů, soch a věží včetně dvou „obrácených“ připomínajících studny, které jsou propojené chodbami mezi sebou i s dalšími jeskyněmi. Větší z nich má 27metrové točité schodiště.