Itálie - Paestum

Italské město Paestum leží v jižní části Kampánie, v rovině nedaleko Salernského zálivu, v zátoce Tyrhénského moře. Je místo starobylých zřícenin a archeologických vykopávek. S troskami chrámů a nekropolemi představuje nejvýznamnější monument řeckého stavitelského umění na italské pevnině.
Paestum založili kolem roku 600 před Kristem Řekové ze Sybaridy pod názvem Poseidónia. Ve 4. století před Kristem se město dostalo pod nadvládu Lukánie. V roce 273 před Kristem se stalo římskou kolonií. Je známo, že už za vlády Augusta bylo okolí města zamořeno obávanou malárií. Po zpustošení kraje Saracény v 9. století se obyvatelé s relikvií svatého Matouše, která zde byla podle tradice uložena od 4. století, uchýlili do výše položených oblastí, kde založili sídlo Capaccio. Normanský vévoda Robert Guiscard zpustlé město vyloupil. Zmizely zejména antické sloupy a sochy. Pak Paestum na dlouhý čas upadlo v zapomnění pod divokou vegetací. Teprve v 18. století se stalo středem zájmu obdivovatelů klasického řeckého umění. Paestum s moderními domy je dnes částí Capaccia.
Území antického města obepínaly impozantní městské hradby dlouhé 4,75 kilometru. Hradby měly 4 brány a několik věží. Při procházce kolem se naskýtá výhled na starobylé zříceniny a na moře.
Uprostřed antického areálu, na východní straně státní silnice, je muzeum. Jižně od muzea, v jeho sousedství, přetíná státní silnici amfiteátr z římských časů, z něhož je ještě patrné zaoblení. Asi 300 metrů jižněji je vchod na území vykopávek.
Proti vchodu je velkolepý chrám bohyně Héry. Nesprávně je též nazýván Neptunův chrám. Pochází z 5. století před Kristem. Jižně od chrámu bohyně Héry stojí takzvaná Basilica. Takto chybně je nazýván nejstarší chrám v Paestu, který pochází asi z 2. poloviny 6. století před Kristem. Naopak severněji od chrámu bohyně Héry stojí takzvaný chrám bohyně Cerery. Toto jméno však získal až později, v antice byl zasvěcen bohyni Athéně.
Na vnější straně městského opevnění objevili archeologové postupně od roku 1968 tři významné nekropole s mimořádně vzácnými náhrobními malbami. Na jižní straně jsou hroby z 5. století před Kristem. Na severu je 70 hrobů ze 4. století před Kristem. Na západě bylo objeveno pohřebiště o rozloze 25.000 m2 s tisícem hrobů z 3. století před Kristem.