Německo - Meissen

Mnoho obyvatel Míšně to ví, ale spousta Drážďaňanů tomu nechce věřit. Míšeň je za hranicemi Německa známější než "labská Florencie" Drážďany...
Toto významné kulturní město Německa bylo založeno roku 929. Od roku 968 byla Míšeň sídlem biskupa. Roku 1332 se stala městem.
Ve městě se nachází mnoho historických domů, bran, mostů, kostelů. Centrum města je tvořeno náměstím Markt s radnicí z roku 1472. Staré město a návrší Burgberg je památkově chráněno.
Symbolem tohoto mezinárodně známého "porcelánového města" je vrch Burgberg s velkolepým areálem sestávajícím z katedrály, biskupského zámku, špýcharu a hradu Albrechtsburg. Hrad byl založen roku 1471. Interiér z 15. - 19. století. Hrad je restaurovaný. Tento hrad byl první zámeckou stavbou, prvním sídlem Wettinů a je jednou z nejkrásnějších světských staveb pozdní gotiky v Německu. Na náměstí před hradem stojí dóm pocházející z 13. - 15. století. Jeho interiér je z 15. - 19. století.
Od roku 1710 se zde vyrábí světoznámý porcelán ve Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen. V Míšni se v současné době na památku výroby Míšeňského porcelánu také nachází muzeum s ukázkovou dílnou a expozicí.