Španělsko (Tenerife) - Santa Cruz

Město Santa Cruz, což je užívaná zkratka celého jména Santa Cruz de Tenerife, je hlavním městem Tenerife a má asi 200.000 obyvatel. Je to nejen hlavní město provincie i celého ostrova, ale také významný přístav, průmyslová, správní a obchodní metropole.
Všechny ulice, promenády a uličky se sbíhají k Plaza de España a jsou plné malých obchůdků se zajímavou nabídkou zboží. Toto náměstí charakterizuje střed města a ve své dnešní podobě bylo otevřeno v roce 1950. Památník uprostřed byl vytvořený architektem Tomásem Machadoem a je poctou padlým za španělské občanské války. Během slavného karnevalu se náměstí stává obrovským jevištěm karnevalových představení i rejdištěm tisíců zamaskovaných Tenerifanů a návštěvníků.
Sousední náměstí Plaza de la Candelaria tvoří přechod k pěší zóně. Nese jméno patronky kanárského souostroví. Na její počest byl postaven mramorový monument uprostřed náměstí. Sochy u nohou madony připomínají dobytí Tenerife v roce 1496. Kolem náměstí se usadily obchody nemála hinduistů, kteří sem přišli z Indie.
Kostel Iglesia de Nestra Seňora de la Concepción dal postavit kastilský dobrodruh a dobyvatel Alfonso Fernández de Lugo koncem 15. století. Po požáru byla budova znovu postavena v roce 1653. Od té doby představuje pětilodní kostel nejvýznamnější chrám Páně v hlavním městě. Uchovává různá barokní díla, dřevěný kříž dobyvatele Luga i několik vlajek a standart ukořistěných v roce 1797 v boji proti britskému admirálu lordu Nelsonovi.
Dalším kostelem je Iglesia de San Francisco. Jedná se o trojlodní kostel na Plaza de San Francisco. Reprezentuje barokní styl 17. století. Pozoruhodné jsou oltářní nástavce ze 17. a 18. století, obraz svatého Josefa na oltáři sv. Josefa, stejně jako barokní postava Ecce Homo (Seňor de las Tribulaciones), která pochází od anonymního umělce ze Sevilly a každoročně je předváděná v úterý o pašijovém týdnu při procesí městem.
Jako nejlepší místo k nákupům je označována ústřední tržnice Mercado de Nuestra Seňora de África. Jedná se o dvoupatrovou budovu, která je po architektonické stránce velmi zajímavá. Obyvateli města je trh i budova často nazývána La Recova. Budova La Recova zahájila činnost v roce 1943 a byla navržena Josém Enriquem Karterem Regaladem. Stavební styl kombinuje noekanárskou koloniální architekturu s maursko-andaluskými prvky. Budovu, sestávající ze tří atrií, převyšuje věž s hodinami.
Přes obrovský dopravní i turistický ruch si toto město uchovalo svou útulnost a vitalitu, která není podrobená požadavkům masové turistiky, nýbrž se řídí vlastními rytmy. K relaxaci proto báječně poslouží park Parque Municipal García Sanabria. Jedná se o skutečně nádherný exemplář parku, který má dnes rozlohu přes 67.000 metrů čtverečních. Vznikl na základě iniciativy v roce 1922 a byl pojmenován podle tehdejšího starosty Santiaga García Sanabria. Jedná se o udržovaný park, který zdobí kašny, květinové hodiny i monumenty alegorických postav. Za shlédnutí stojí staré velké stromy – araukarie, tamarindy, palmy, jacarandy, indické vavříny, pandány a ibišky.
Obyvatelé hlavního města také využívají k rekreaci Ramšlu – dlouhou širokou ulici. Nachází se v ní mnoho kaváren na terasách, velké stromy a originální sochy na středních pruzích.
V muzeu Museo del Hombre y de la Naturaleza najdeme rozsáhlé přírodní sbírky a kulturní historii Tenerife. Muzeum sídlí v budově bývalé civilní nemocnice. Museo Militar Regional de Canarias je věnováno historii armády Kanárských ostrovů. Třetím je Museo Municipal de Bellas Artes – muzeum malby kanárských umělců ze 17. až 19. století.
Toto město není nejoblíbenějším turistickým cílem, avšak právě kvůli jeho „normálnosti“ stojí toto hlavní město za návštěvu.