Francie - Conflans

Conflans je městečko nacházející se v jihovýchodní Francii v regionu Rhône-Alpes v departmentu Savojsko. Leží na výčnělku nad soutokem řek L’Arly a L’Isère v místě, kde se setkávají čtyři údolí – Beaufortain, Combe de Savoy, Tarentaise a Val d’Arly. V současné době je jednou ze čtvrtí města Albertville. Obyvatelé městečka se nazývají Conflarains.

Kopcovitý výčnělek nad soutokem řek Arly a Isère byl osídlen již Římany, kteří zde postavili opevněné městečko Ad Confluentes. Jeho úkolem byla obrana vstupu do údolí Tarentaise. Na jeho obranu bylo zbudováno také několik hradů - Le Château de Conflans, Châtel-sur-Conflans nebo opevněný dům La Cour. Na planině pod Conflans byl celní úřad a místo bylo podle latinského slova publicanus nazváno Ad Publicanos.

První písemná zpráva o Conflans pochází z roku 1014.

Hrad Le Château de Conflans patřil ve 12. století arcibiskupům Moûtiers-Tarentaise. Na konci 12. století založili rytíři Sv. Jana Jeruzalémského pohostinství pro poutníky. Osada byla nazvána L'Hôpital.

Z roku 1216 pochází první zmínka o L’Hôpital-sous-Conflans, tedy L’Hôpital pod Conflansem. V roce 1287 již je uváděn samostatný název Villefranche de l’Hôpital.

V dalších staletích Conflans patřilo Savojům. Z roku 1319 pochází zmínka o věži Tour Nasine nebo Tour de la Pierre, která později zanikla. Ve 14. století byl postaven hrad Château Rouge, okolo roku 1397 dům La Maison-Rouge.

V 15. století byly zbudovány klenuté průchody v opevnění, městské brány Porte de Savoie a Porte Tarine a věž Tour Ramus.

V letech 1579 – 1583 byl Jeanem Antoine Locatelem postaven hrad Château Manuel de Locatel. K obraně téměř nebyl využíván, sloužil spíše jako rezidence. V 16. století byly zbudovány městské ulice.

V roce 1600 bylo Conflans během Francouzsko-Savojské války okupováno francouzskými vojsky.

Roku 1700 byla dokončena přestavba a rozšíření kostela Église St. Grat. Roku 1711 byla postavena kašna u brány Porte de Savoie. Od roku 1714 patřil dům Maison Rouge rodině Bernardinů, kteří ho koupili za 7.500 zlatých. Roku 1753 byla zřízena kašna na náměstí. Během 18. století byl zničen hrad Le Château de Conflans a opevněný dům Petite Roche.

Když oblast dobyl Napoleon Bonaparte, bylo městečko nakrátko nazývané Conflent. Dne 19. prosince 1835 vydal sardinský král Karel Albert usnesení, kterým středověké městečko Conflans sloučil s novějším L'Hôpital v jeden celek. Roku 1860 se celý region Savojska i s městem Albertville a jeho částí Conflans stal součástí Francie.

Od Albertville se z ulice Montée Adolphe Hugues vstupuje do městečka branou Porte de Savoie, která se občas nazývá Porte de France a pochází z 15. století. V minulosti bývala chráněna opevněnou budovou a hranolovou věží nazývanou Nasine. Za ní se ulice větví, vlevo vede ulička Rue Gabriel Pérouse, v níž najdeme kašnu Fontaine Louis XIV., která je občas zmiňovaná jako Fontaine Anselme a pochází z roku 1711, a vpravo Chemin de la Petite Roche. Na rohu obou ulic stojí věž Tour Ramus z 15. století. Bývala sídlem pánů z Sallenôve a poté rodiny Ramus, po níž je pojmenována. Obě uličky obkrouží blok domů každá z jedné strany a menší Chemin de la Petite Roche se pak zase napojí na Rue Gabriel Pérouse, která vede na malé náměstí Grande Place, nad nímž se tyčí barokní kostel Église Saint Grat, který byl postaven v 18. století.

Kousek od kostela pak najdeme hlavní náměstí Place de Conflans i s kašnou Fontaine Louis XV. z roku 1753. Na náměstí najdeme dům La Maison Rouge. Ten byl postaven okolo roku 1397 a byl v majetku savojských rodin Voisin, Tondu, Riddes et Verger a Bernardinů. Nyní je sídlem místního muzea savojských tradic.

První ulička uhýbající z náměstí je Rue du Sénat de Savoie, která vede k hlavní stavbě městečka – k věži Tour Sarrasine, která je ze 12. století. Okolo věže se vstupuje do parku, který se rozprostírá na místě původního hradu Le Château de Conflans a opevněného domu La Cour. Obě stavby v minulosti vlastnily různé savojské rodiny, hrad byl v majetku rodin Conflans, Boëge a Bernardinů, opevněný dům patřil rodinám Conflans, Chevron-Villette, Duyn a La Forest de la Barre. Na jejich místě se dochovala silná zeď a portál ze 16. století. Je odtud krásný výhled do údolí na město Albertville a na hrad Château de Manuel de Locatel, který pochází ze 16. století a stojí ve svahu pod městečkem.

K areálu bývalého hradu přiléhá prostranství Grande Roche, z nějž je také krásný výhled do údolí a na okolní hory.

Na opačném konci náměstí se nachází křižovatka s uličkami Rue Frédéric Bonvin a Rue Abbé Marius Hudry. Uličkou od kostela nebo právě z této křižovatky se lze dostat k Château Rouge. Jde o opevněný dům ze 14. století, který byl v minulosti vlastněna rodinami Belletruche, Garrivod, Granier, Apponex, Roger, Rey et Favier du Noyer – odtud se také hradu někdy říká Maison Forte du Noyer.

Ulice Montée St. Sébastien přímo navazuje na náměstí a vede k druhé městské bráně Porte Tarine do údolí Tarentaise. Brána pochází z 15. století.

Další fotky