Řecko - Knossos

Knossos je archeologické naleziště na řeckém ostrově Kréta nedaleko hlavního města Herakleion. Leží asi 5 kilometrů jihovýchodně od Herakleionu a si 4 kilometry od mořského pobřeží.
První osídlení oblasti se datuje do období kolem roku 7000 před naším letopočtem. Obyvatelstvo sem připlulo pravděpodobně z Malé Asie. Zdejší sídliště se postupně rozrůstalo.
Asi v 19. století před naším letopočtem byl postaven první palác. Zřejmě byl často poškozován zemětřesením, a proto byl často přestavován. Nebyl však opevněn, takže jeho obyvatelé zřejmě neměli nepřátele. Zdejší město bylo pravděpodobně správním a politickým centrem egejské civilizace, později nazývané minojská. V době jeho největšího rozmachu zde žilo až 8.000 lidí.
Na konci 3. tisíciletí před naším letopočtem zde bylo postaveno několik paláců. Častá zemětřesení je sice časem zničila, ale na jejich základech vznikaly paláce nové.
Okolo roku 1500 před naším letopočtem vrcholil rozvoj města. Kolem roku 1400 před naším letopočtem byl Knossos zničen. Došlo tak snad při útoku z moře, možná výbuchem sopky na ostrově Santorini. Knossos zůstal i nadále významným centrem.
V 9. století se zdejší obyvatelstvo přemístilo do blízkého města, dnešního Herakleionu.
Zbytky města Knossos objevil roku 1878 Minos Kalokairinos, obchodník a starožitník z Kréty. Odkryl západní část paláce. Dalším archeologem zde byl Schliemann.
Dne 16. března 1900 koupil lokalitu britský archeolog Arthur Evans, jehož pracovníci vykopali v krátké době většinu paláce. Palác pojmenoval podle bájného krále Minoa, jehož hlavním sídlem zřejmě palác byl. Díky tomuto pojmenování se dodnes pro civilizaci, která okolí Knossosu obývala, používá název „minojská“. Evans také popsal většinu vykopávek, ale některé nálezy si nechával pro sebe a ty byly nalezeny až po jeho smrti.
Palác zabírá plochu dvou hektarů. Do paláce se vstupovalo několika branami. Jednalo se o velký komplex asi s tisícovkou místností. Palác čtyři křídla a několik pater. Východní trakt paláce byl obytný, západní zřejmě sloužil k administrativním a kultovním účelům. V paláci se nacházely obytné místnosti, koupelny, chodby a schodiště i sklady.
Uprostřed současné areálu se nachází nádvoří, okolo něhož se nachází zbytky paláce. Nejzajímavějším místem je královská trůní síň. V celém areálu se nachází také různé fresky, které však jsou pouhými kopiemi. Originály jsou uchovány v Herakleionu v archeologickém muzeu. Vykopávky jsou po zaplacení vstupného do areálu volně přístupné turistům.
Je zřejmé, že v okolí paláce se nachází množství dosud neodkrytých zbytků budov.