Španělsko (Mallorca) - Palma de Mallorca

Palma de Mallorca je hlavní město španělského autonomního společenství Baleárské souostroví. Oficiální název města je jen Palma, v katalánštině pak Ciutat de Mallorca. Nejen že je Palma městem hlavním, ale je také městem největším. Žije zde asi 400 tisíc obyvatel. Celá metropolitní oblast Palmy však má půl milionu obyvatel, což je polovina obyvatel celého ostrova Mallorca. Palma leží na jeho jihu na ploše 213,6 km2.

Na místě dnešní Palmy se již v době železné nacházela osada. Roku 123 před naším letopočtem vpadli na ostrov Římané a vyhnali odtud piráty. Na zbytcích původní osady pak založili město Palmneria, tedy Vítězná palma. Město se stalo významným střediskem obchodu.

V roce 903 se Palmy ujali Arabové ze severní Afriky, kterým se podle obyvatel Mauretánie a jeho řeckého jména Mauros říkalo Maurové. Město přejmenovali na Medina Mayurka a udělali z něj hlavní město ostrova. V té době se město rychle rozvíjelo a bylo postaveno mnoho významných budov, například mešitu nebo palác Almudaina. Celé město bylo obehnáno hradbami.

V roce 1229 dobyli Mallorku křesťané a původní maurské město zůstalo v troskách. Nově postavené město bylo pojmenováno Ciutat de Mallorca. Král Jakub I. Aragonský pak nechal mnoho staveb zbořit. Mešita se stala obětí požáru a na jejím místě byla vystavěna katedrála Sa Seu. Základní kámen položil 1. ledna 1230 král Jakub I. Palác Almudaina zůstal zachován a v jeho interiéru vznikla kaple Santa Anna. Nad městem byl postaven hrad Bellver. Na místě jiné mešity začal v roce 1232 vznikat františkánský klášter a z roku 1281 pochází první písemná zpráva o jeho kostele San Francisco. I přes rozvoj města však Palma trpěla četnými nájezdy pirátů, kteří bránili rozvoji obchodu.

Roku 1309 byla dokončena výstavba hradu Bellver a ten brzy začal sloužit jako pevnost a vězení. V průběhu 14. století zde dokonce došlo k židovskému pogromu. Roku 1349 byla Mallorka připojena ke koruně aragonsko-katalánské. Palma se park rychle rozrůstala a postupně vznikaly významné architektonické památky.

V 15. století byla v přístavu postavena věž Torre de Pelaires, která pak sloužila jako karanténní zařízení. Z 15. nebo 16. století také pocházejí měšťanské a šlechtické paláce.

V 16. století město dostalo pod nadvládu tureckého piráta Rudovouse, kterého se podařilo zbavit až roku 1571. Během 16. století se začalo město opět nazývat Palma.

Stavba katedrály trvala kvůli nedostatku financí a častým válkám čtyři století. Dostavěna proto byla až roku 1604.

Počátkem 19. století se Palma stala nejvýznamnějším přístavem Baleárského souostroví.

Za druhé světové války byla Palma de Mallorca v letech 1936 – 1939 bombar-dována fašisty. V těchto letech probíhaly také španělské nepokoje. Po skončení války se však město rychle vzpamatovalo a v 60. letech se stalo důležitým turistickým cílem, takže městská předměstí se postupně začala měnit na turistická letoviska.

Historické jádro města je ohraničeno hlavními silnicemi – ulicí Paseo Mallorca na západě, širokou dopravní tepnou, která postupně mění název z Via Portugal nam Via Alemania, Av. Conde Sallent, Av. J. March, Av. Alejs. Róssello a Av. Gabriel Alomar y Villalonga na severu a východě a nábřežím Ronda Litoral a Paseo Sagrera na jihu.

Na severovýchodě oblasti ohraničené uvedenými ulicemi nachází rušné náměstí Placa d’Espanya, ale centrum historického jádra města tvoří náměstí Plaza Mayor de Palma. Jde o pravoúhlé náměstí lemované stinnými arkádami. Již ve středověku sloužilo jako tržiště a i nyní se na něm často konají trhy. Severně od něj se nachází mnoho kostelů – jmenujme například Santa Margarita, Santa Catalina, San Antonio Abad, San Miguel, Santa Magdalena nebo více na západ San Jaime.

Jižně od Plaza Mayor najdeme na náměstí Plaza Santa Eulália kostel Santa Eulalia a východně od něj v ulici Calle Can Troncoso klášterní baziliku San Francisco. Kostel je jedno-lodní s mramorovými bočními kaplemi a náhrobkem blahoslaveného Raimunda Lulla za barokním hlavním oltářem. Nachází se zde největší pozdně gotická křížová chodba v Evropě.

Na nábřeží pak najdeme severně od parku Parque del Mar nejen kostel Santa Clara, ale především slavnou katedrálu Sa Seu, občas uváděnou také La Seo. Do katedrály se vstupuje postranným vchodem ze severu. Katedrála je 161 metrů dlouhá a její věže jsou přes 60 metrů vysoké. Klenba hlavní lodi je 110 metrů dlouhá a podpírá ji 14 dvaadvacetimetrových štíhlých sloupů. V hlavní apsidě se nachází rozeta o průměru 11,5 metru sestávající z 1.236 barevných sklíček.

Západně od katedrály se nad zahradou S’Hort del Rei, tedy Královskou zahradou, tyčí palác Almudaina. Jde o bývalou arabskou věznici a později rezidenci králů a současné vojenské velitelství a úřední sídlo španělského krále.

Západně od těchto památek se od jihu k severu táhne Passeig des Born, která dříve sloužila jako promenádní alej, proto se zde nachází kamenné lavičky, staré platany a zakrslé tisy. Z dalších památek města jmenujme například Arabské lázně, palác Can Berga, palác March nebo Palác Solleric. Ve městě se také nachází nejstarší mallorský olivovník.

Nedaleko slavné katedrály Sa Seua a paláce Almudaina začíná obchodní a rybářský přístav. Od katedrály Sa Seu vybíhá do moře dlouhé molo, a západně od něj pokračuje přístav, který zabírá celou zátoku. Po jejím obvodu vede silnice Paseo Maritimo a Avenida del Ingeniero Roda. Jde o významný dopravní uzel a největší přístav Mallorky. V přístavu se nachází rybí tržnice s pravidelným prodejem čerstvých ryb. Jih přístavu zabírá Club de la Mar, ve kterém kotví luxusní lodě, plachetnice i trajekty. Až na nejjižnějším cípu přístavu se nachází nejstarší část přístavu s již zmiňovanou karanténní věží Torre de Pelaires.

Nad přístavem se na zalesněném vrcholku Bosc de Bellver nachází hrad či snad zámek Castillo Bellver, který je viditelný z mnoha míst v Palmě a tvoří výraznou dominantu města. Autem je dostupný ze čtvrti El Terreno, pěšky pak přes park Parque de Bellver. Hrad je tvořen kruhovou stavbou s mohutnými zdmi a krásným nádvořím. V interiérech sídlí historické muzeum a na nádvoří se často konají koncerty.

Ačkoli i v samotné Palmě se nachází pláž, nejnavštěvovanější pláž najdeme východně od města v letovisku Can Pastilla a západně v hojně navštěvovaném turistickém letovisku Palmanova.