Španělsko (Mallorca) - Alcúdia

Alcúdia je opevněné město ležící na severovýchodě španělského ostrova Mallorca. Leží na výběžku mezi Pollencským a Alcúdijským zálivem. Žije zde asi 16.000 obyvatel.

Nedaleko Alcúdie se nacházelo římské hlavní město Mallorky, které se nazývalo Pollentia. Okolo roku 450 však bylo zničeno Vandaly a opuštěno.

V roce 903 přistáli v Alcúdijském zálivu Arabové. Objevili pozůstatky Pollentie, ale o obnovu se nepokusili. Místo toho na pahorku o něco blíže k mořskému pobřeží, založili nové město. Pojmenovali ho podle jeho polohy na pahorku, což se arabsky řekne al-kudia. Alcúdii povýšili na hlavní město ostrova. Později byla hlavním městem vyhlášena Palma de Mallorca a rivalita, která z tohoto rozhodnutí vzešla, trvá dodnes.

Z roku 1248 pochází první zpráva o farním kostelu San Jaime, jinak také San Jaume. Město bylo blízko moře, a proto se muselo chránit před nájezdy pirátů. Na obranu bylo obehnáno opevněním, jehož výstavba byla zahájena roku 1298 za vlády krále Jakuba II.

V 16. století byl přestavěn farní kostel San Jaime. Ještě před rokem 1600 byly posíleny městské hradby. Přibyl další prstenec opevnění a také několik bašt.

V 19. století hrozilo zřícení části městského opevnění, které proto bylo z části zbořeno. Také kostel San Jaime prošel drobnými úpravami.

Kvůli hradbám je Alcúdia menší kompaktní město se stinnými úzkými uličkami a starými domy. V centru města se nachází radnice. Součástí města je také malá aréna pro býčí zápasy pocházející asi z počátku 20. století.

Středověké hradby, které dodnes obepínají Alcúdii, jsou velmi dobře dochované. Do města se vstupuje dvěma městskými branami ze žlutého pískovce – na západě směrem k přístavu vede starší Puerta de Xara a na východě směrem k hlavnímu městu Palma de Mallorca je otočená Puerta de Sebastian. Do vnitřního města je však dnes možné vejít i dalšími vstupy. Mimo hradby se Alcúdia rozrůstá jen na východě a jihovýchodě.

Farní kostel San Jaime je dodnes součástí opevnění a tvoří jeho jihozápadní nárožní pilíř. Má krásnou okenní rozetu. Interiéry kostela jsou ve stylu španělské gotiky. Nachází se zde honosný hlavní oltář v gotickém slohu se sochou sv. Jakuba a také kamenná kazatelna. V renesančně-barokní boční kapli se nachází dřevěný krucifix nazvaný Santo Cristo, jinak také Santcrist, který je každoročně o svátku svaté Anny dne 26. července uctíván a každé tři roky slavnostně nesen v procesí.

V blízkosti města se u silnice vedoucí do přístavu se v místě, kde se kdysi stávalo římské město Pollentia, nachází největší malorské archeologické naleziště Ciutat de Pollentia z této doby. Dochovaly se základy římského diavadla Teatre Roma či Tatro Romano z 1. století, které bylo vytesané ve skále. Hlediště bylo pro 2.000 diváků a vytesaná sedadla měla drážky pro nohy. Později byl amfiteátr využíván jako hřbitov a lichoběžníkové hroby ze 6. století se dodnes nachází u vchodu. V hledišti jsou pozůstatky prehistorických jeskyní. Z domu Casa de la Portella se dodnes dochovalo jen několik sloupů a nosných zdí. Muzeum Museo Monografic de Pollentia se nachází v budově naproti kostelu San Jaime. Najdeme zde model domu z římského období, cenné archeologické nálezy z římského a talaiotského období.

Asi tři kilometry od Alcúdie se nachází Port d’Alcúdia. Původně to byl rybářský přístav, ale dnes je především obchodní a sportovní. Současně však Port d’Alcúdia slouží jako turistické letovisko s asi 30.000 lůžky, které se rozprostírá od přístavu podél 17 kilometrů dlouhé Alcúdijské zátoky až k pláži Platja de Muro.