Lucembursko - Lëtzebuerg (Luxembourg)

Lëtzebuerg, francouzsky zvaný Luxembourg, německy Luxemburg a česky Lucemburk, je město ležící v Lucemburském velkovévodství. Je hlavním a největším městem Lucemburska. Leží na skalnatém ostrohu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse na ploše 51,46 kilometrů čtverečních. Žije zde přes 100 tisíc obyvatel. Lucemburk je sídlem několika institucí Evropské unie včetně Evropského soudního dvora.

Na přelomu letopočtu v dobách Římské říše byla na skalnatém ostrohu v místech dnešního města postavena věž, která střežila křižovatku dvou obchodních stezek.

Roku 963 byl na skalním ostrohu Rocher du Bock založen hrad Lucillinburhuc, podle nějž získalo město své jméno. Výstavba hradu v podstatě znamenala založení města. A protože město rychle získalo velký význam, bylo ještě v témže století obehnáno hradbami.

Roku 1296 se v Lucemburku narodil budoucí český král Jan Lucemburský.

V roce 1340 nechal Jan Lucemburský postavit nové hradby.

Po vymření Lucemburků na počátku 15. století ztratilo město svou nezávislost. Roku 1443 byl Lucemburk dobyt burgundskými vojsky. Postupně se ho pokoušeli získat Španělé, Rakušané, Francouzi i Prusové.

Během 16. století byl zbořen hrad Lucillinburhuc a postavena stará radnice.

Na počátku 17. století byl postaven goticko-renesanční kostel Notre Dame. V 17. století byla na místě hradu Lucillinburhuc postavena pevnost s rozsáhlým systémem podzemních chodeb, jejichž délka dosahovala 23 kilometrů.

Na konci 18. století přestala stará renesanční radnice sloužit svému účelu.

Roku 1867 byla uzavřena Londýnská dohoda mezi Francií a Pruskem, jejíž součástí bylo stažení pruské osádky z města a stržení městských hradeb. V roce 1870 byl kostel Notre Dame povýšen na katedrálu. Bourání hradeb trvalo 16 let a bylo ukončeno až roku 1883. Roku 1890 byla budova staré radnice přebudována na velkovévodský palác. V letech 1899 – 1903 byl postaven most Pont Adolphe přes řeku Pétrusse.

Za 2. světové války bylo město v obležení Němců. Zdejší kasematy sloužily jako protiletadlové kryty pro 35 tisíc obyvatel města. Historické centrum města bylo v roce 1994 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Nejvýznamnější církevní památkou nejen Lucemburku, ale celého Lucemburska, je jezuitská katedrála Notre Dame z počátku 17. století. Významná je i pro české návštěvníky, protože v její kryptě se nacházejí ostatky českého krále Jana Lucemburského.

Ve skalním ostrohu Rocher du Bock, což znamená Kozí skála, se nachází rozlehlý systém kasemat ze 17. století. Chodby mají délku 17 kilometrů a část z nich je přístupná. Z téhož období pochází i další kasematy Pétrusse, které ale nejsou tak rozsáhlé.

Další významnou památkou je Palais Grand-Ducal, tedy velkovévodský palác. Stojí na místě středověké radnice ze 16. století. Od konce 19. století je sídlem lucemburského velkovévody.

Historické centrum města pochází z 18. a 19. století. Významným náměstím je Guillaume II (náměstí Viléma II.). V jeho místech stá-val františkánský klášter. Dnes stojí v jeho středu jezdecká socha Viléma II. a v jihozápadním rohu lucemburská radnice. Druhým významným náměstím je Place d’Armes, na němž se nachází pamětní deska připomínající čin Jana Palacha při okupaci Československa roku 1968.

Z dalších památek mimo městské centrum jmenujme opatství Neumünster s kostelem St. Jean Baptiste (sv. Jana Křtitele) nebo pevnost Thüngen, které se přezdívá Dräi Eechelen, což znamená Tři žaludy.