Švédsko - Lund

Lund je město ležící ve Švédsku. Nachází se na jihu země v regionu Skåne a je 11. největším švédským městem. Zaujímá rozlohu 25,75 kilometrů čtverečních a má něco přes 90.000 obyvatel.

Počátky založení Lundu jsou nejisté, má se ale za to, že vznikl ještě před koncem Vikinského období. Oficiálně je udáváno, že byl Lund založen okolo roku 990 na území, které tehdy patřilo sousednímu Dánsku. Tehdy sem zřejmě kvůli lepší poloze na kopci a u brodu přesídlili osadníci z nedaleké Uppåkry, jejíž prvopočátky sa-hají až do 1. století před naším letopočtem a dodnes se dochovaly pozůstatky tohoto osídlení. Jde o jedno ze dvou nejstarších švédských měst.

Lund se téměř okamžitě stal významným severským centrem křesťanství. Roku 1048 se stal sídlem biskupa. V roce 1085 nechal dánský král Knut Svatý založit církevní školu Katedralskolan. Byla první školou ve Skan-dinávii a jednou z prvních v celé severní Evropě.

V roce 1103 byla v Lundu postavena katedrála Domkyrkan, město se stalo sídlem katolické metropolitní arcidiecéze a usídlil se zde arcibiskup.

Roku 1425 byla založena první skandinávská univerzita Studium gnenerale, jinak také Lundská akademie.

Roku 1536 byla za období reformace zničena většina církevních staveb včetně Lundské akademie. Dochovala se pouze katedrála Domkyrkan a klášterní kostel Klosterkyrkan.

V roce 1658 postoupilo Dánsko smlouvou Roskildský mír oblast Švédsku a Lund se tak dostal pod švédskou správu. Roku 1666 byla založena lundská univerzita, která je dnes jednou z největších škol v celé Skandinávii. Díky univerzitě se později Lund stal průmyslovým centrem. V začátcích skandinávské války roku 1676 Lund opět ovládlo Dánsko. O tři roky později se severně od Lundu odehrála bitva, která skončila švédským vítězstvím. Švédské nároky byly uznány v dekretu Lundský mír.

Od roku 1720 je Lund formální součástí Švédska.

V roce 1857 byla do Lundu zavedena železnice, Lund tím dostal přímé vlakové spojení do nedalekého Malmö, ale i do Stockholmu. V letech 1860 – 1880 proběhla rozsáhlá rekonstrukce katedrály. Roku 1891 byl do-končen Allhelgonakyrkan, tedy kostel Všech svatých.

Za druhé světové války byl roku 1943 Lund bombardován britským letectvem. Překvapivě nedošlo k žádným ztrátám na životech.

Nejvýznamnější památkou města je katedrála Domkyrkan z roku 1103. Jejím unikátem je orloj z roku 1380, kterému dominují dřevěné postavy. V kryptě najdeme skulpturu obra Finna podpírajícího sloup. V kryptě se nachází expozice o severské mytologii.

Významný je také komplex lundské univerzity. Hlavní kampus se nachází nedaleko lundského parku Lundagård, ale škola má pobočky i v jiných městech – v Helsingborgu a v Malmö. Součástí je i knihovna, fakultní nemocnice, laboratoře i observatoř. Školu tvoří osm humanitních fakult a má přes 40 tisíc studentů. Studenty byli i 4 budoucí laureáti Nobelovy ceny a řada významných vědců.

Významnou církevní stavbou je také Allhelgonakyrkan. Byl postaven v gotickém stylu a dokončen roku 1891. Ve věži se nachází tři zvony. V kostele najdeme cementový oltář s dřevěným Krucifixem od Carla Joha-na Dyfyermana a malby od Svanta Thulina,

Jistou formou skanzenu je muzeum Kulturen. Nachází se v něm asi 30 budov, které návštěvníky seznamují se švédským stavitelstvím.

Z dalších zajímavých míst jmenujme univerzitní knihkupectví Akademibokhandeln, historickou lékárnu nebo obdobu hokynářství u parku Hökeriet.

Ve městě najdeme botanickou zahradu s velkou expozicí tropických rostlin a také mnoho parků. Největší z nich je Norra kyrkogården, o něco menší pak Stadsparken.

Asi 10 kilometrů severně od Lundu se nachází románský kostel Gårdstånga Kyrka, který pochází ze 12. století. Stejně daleko, jen jihovýchodně, od Lundu se nachází národní park Dalby Söderskog. Má unikátní lesy z dubů, jasanů a jilmů.