Zruč nad Sázavou

Na konci 14. nebo počátkem 15. století byl ve Zruči nad Sázavou na skalnaté vyvýšenině postaven gotický hrad. Nechali ho zde vystavět páni z Kolovrat. Majitelem Zruče byl roku 1433 Milota z Chřenovic a v té době zde již zřejmě hrad stál.

Nejpozději na počátku 16. století byl hrad opevněn. Byl obehnán novou hradbou s ochozem a četnými baštami a věžemi. Severovýchodní nároží bylo tvořeno pouze oblou hradbou, ale jihovýchodní nároží chránila dvojitá bašta. Na jižní straně se nacházelo dalších pět ochranných prvků, v jihozápadním nároží věž a na severozápadě mohutná podkovovitá věž se střílnami. První písemná zpráva o hradu však pochází až z roku 1540, kdy je zámek uveden v listině, kterou sepsal Léva a Zdeněk, synové Aleše Zručského z Chřenovic, o dělbě rodinného majetku. Hrad pak vlastnil Zdeněk, který ho roku 1547 prodal Jindřichu Střelovi z Rokyc. Ten však hrad následujícího roku prodal Janu Černčickému z Kácova. Ani v jeho držení nebyl hrad dlouho, protože Jan ho již roku 1553 prodal Jiřímu Kalenicovi z Kalenic. Tím se hrad dostal do rukou rodu Kaleniců, kteří ho nechali přestavět na renesanční zámek. Byl stavěn jako čtyřkřídlý, ale jeho západní křídlo možná nebylo dokončeno.

Roku 1623 byl tehdejšímu majiteli zámku Albrechtu Bavorovi z Kalenic za účast na stavovském povstání zámek zkonfiskován a koupil ho Arnolt Perglas z Losentic. Poté však zámek rychle měnil majitele a, ačkoli za třicetileté války byl zámek poškozen, nikdo z majitelů ho příliš neudržoval.

V roce 1781 zachvátil zámek požár, ale následně byly provedeny jen nejnutnější opravy.

Až v letech 1872 – 1878 nechal tehdejší majitel Jan Skrejšovský zámek přestavět. Vznikl tak dvoupatrový trojkřídlý zámek s třípatrovou věží. Západní křídlo, pokud v této době existovalo, bylo odstraněno. Roku 1885 zámek koupil Jan Schebek. Po jeho smrti roku 1889 zámek převzal jeho syn Adolf, který provedl v letech 1891 – 1892 velkou přestavbu zámku v pseudogotickém slohu. Nechal zbořit část hradeb a bašt a v těchto místech dal postavit pseudogotickou vstupní bránu. Zbylé hradby byly upraveny a bašty přebudovány na altány. Stavební úpravy se nevyhnuly ani pozůstatkům velké oválné věže na severovýchodě zámeckého areálu. Zámecká budova dostala novou fasádu z lomového kamene, štíty, věže a valbovou střechu.

Roku 1948 byl zámek Schebkům zkonfiskován a dostal se do správy města. To zde zřídilo kanceláře, školu a knihovnu. Až v 90. letech 20. století byl zámek v restituci potomkům Schebků navrácen. Zámek byl postupně rekonstruován a do jeho části byla umístěna radnice. Zbytek zámku je přístupný veřejnosti a mimo prohlídky interiérů je možné spatřit také unikátní expozici panenek, strašidelných figurek a je možné také vystoupit na věž.