Ploskovice

Na místě Ploskovic se v minulosti nacházelo pravěké sídliště. První písemné zprávy pocházejí již z 11. století.
Od roku 1188 byla obec v majetku řádu Johanitů, kteří zde zřídili komendu, tedy sídlo rytířského řádu.
V přípisku k latinskému textu Zakládající listiny litoměřické kapituly z počátku 13. století je obec zmiňována v nejstarší souvislé české větě, kterou lze v archivech nalézt.
Roku 1496 došlo ke vzpouře poddaných Adama Ploskovského z Drahonic. Propuštěných poddaných i celého panství se poté ujal rytíř Dalibor z Kozojed. Poté však byl zajat a uvězněn ve věži v Praze, které dnes říkáme Daliborka. V roce 1498 byl Dalibor za tento čin popraven.
V roce 1663 celé panství koupil sasko-lauenburský vévoda Julius Jindřich. Roku 1689 zdědila majetek jeho vnučka Anna Marie Františka, pozdější vévodkyně Toskánská.
V letech 1720 – 1725 zde Anna nechala architektem Kiliánem Ignáczem Dientzenhoferem postavit na hraně terénního zlomu, který byl přeměněn v terasu, jednopatrový barokní zámek. Výzdobu zámku prováděl malíř V. V. Reiner a štukatér T. Soldatti.
Roku 1805 přešly Ploskovice do soukromého majetku toskánské větve Habsburků. Roku 1849 se zámek stal letním sídlem bývalého rakouského císaře Ferdinanda I., respektive posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Dobrotivého. Poté došlo k přestavbě zámku stavitelem Janem Bělským. Zámek byl zvýšen o jedno patro ve stylu rokoka. Výzdoba interiéru je dílem malíře Josefa Navrátila a sochařů a štukatérů M. Effenbergera a V. Levého. Na koncích arkádové galerie byly postaveny dvě správní budovy. Přestavba zámku byla dokončena roku 1854.
Po smrti Ferdinanda V. zámek spravoval císař František Josef I. Roku 1918 zámek z rukou Habsburků přešel do správy československého státu a na zámku bylo zřízeno letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Za 2. světové války zde fungovala škola pro mladé nacisty. Roku 1952 se zámek dostal pod ochranu státní památkové péče. Na konci 60. let 20. století byl zámek zpřístupněn veřejnosti.
V suterénu zámku se nacházejí grotty. Jedná se o jeskyně s umělými vodními barokními kašnami.
Kromě architektury a výzdoby nabízí zámek také zajímavou expozici. Její součástí je sbírka dobového nábytku, obrazů, porcelánu a skla. Expozice nacházející se ve 2. patře zámku dokumentuje kulturní a společenský život Habsburků.
V okolí zámku se rozkládá romantický park o rozloze 9 hektarů. Původně byl koncipován jako malé Versailles.