Milešov

Někdy okolo roku 1300 byla založena ovocnářsko-zemědělská ves Milešov. Ve 14. století byl na úpatí královny Českého středohoří Milešovky nad vsí Milešov na Litoměřicku založen gotický hrad. Na konci 14. století je jako majitel hradu a snad i vsi doložen Petrman z Milešova, který byl příslušníkem rodu Kuplířů ze Sulevic. Tento údaj pochází z roku 1390.
Rod Kaplířů ze Sulevic, pravděpodobně Bohuslav Kaplíř, nechal hrad v 16. století přestavět na menší renesanční zámek s věžemi. Zámek byl pouze jednokřídlý.
Pravděpodobně však k této přestavbě došlo až po roce 1603. V letech 1662 – 1676 nechal Zdeněk Kašpar Kaplíř k původnímu zámku podle návrhu Antonia Della Porty přistavět trojkřídlý barokní zámek s nádvorní arkádou. Přiléhá k němu patrová budova staršího zámku a zámek je tedy čtyřkřídlý s nádvořím uvnitř.
Z roku 1707 pochází barokní zahradní pavilón s freskami J. J. Čecha. Kolem roku 1725 byla postavena vrcholně barokní zámecká kaple.
V roce 1848 získal Milešov statut městečka.
Roku 1945 byl zámek zkonfiskován a poté sloužil jako rekreační a školský objekt. V roce 1951 byl zámek přeměněn na domov důchodců okresu Chomutov. Roku 1959 zde bylo zřízeno II. interní oddělení litoměřického Okresního ústavu národního zdraví. V roce 1992 zde byla zřízena Léčebna dlouhodobě nemocných.
Dne 31. července 2000 byla zahájena rekonstrukce zámku a od roku 2001 slouží jako Domov důchodců Okresního úřadu v Litoměřicích a není tedy přístupný veřejnosti. Návštěvníci by však v některých sálech mohli vidět vrcholně barokní štukovou výzdobu. Exteriéry zámku jsou volně přístupné.
K zámku se také váže zajímavá pověst, která vypráví prudké bouři, která se vždy jednou do roka strhne v údolí. Přižene se obrovská vichřice, celé nebe se během okamžiku zatemní, spustí se déšť, objeví se ohlušující hromy a děsivé blesky. A v tento hrůzný čas na milešovském zámku ožívá duch zakladatele a bývalého zdejšího pána, který se probudí s prvním strašlivým hromem. Vystoupí odkudsi do zámku, prochází se po chodbách a skučí jako meluzína. S každým bleskem se hlasitě zasměje. Je téměř neviditelný a lze z něj spatřit pouze průsvitný stín míhající se po stěnách. Často zmizí a objeví se někde úplně jinde. Právě jeho zmizení předpovídá konec bouře. Ustane-li skučení, duch pozná, že tento hrom byl poslední a on musí odejít do své tajné skrýše. Brzy na to se bouře uklidní a když duch milešovského pána na další rok usne, objeví se na nebi barevná duha.
V obci Milešov byl také postaven na návrší Antoniem Portou barokní kostel sv. Antonína Paduánského.