Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála byl založen roku 1821. Má romantickou polohu na pískovcových skalách, trčících do hlubokého údolí a vyčnívajících z lesnaté stráně.
Zámek je přístupný kamenným mostem, na němž stojí barokní sochy sv. Floriána a sv. Vavřince z doby kolem roku 1730. Zde se nachází předhradí s konírnami okolo nádvoří a byty.
Za dalším mostem stojí vlastní zámek. Má trojkřídlou, lichoběžníkovou dispozici. Budova je jedno až dvoupatrová, nesymetrická, otevřená k severu a se stopami sgrafit.
Na konci západního křídla, v něž jsou v obou patrech nádvorní renesanční arkády, se nachází hranolová regotizovaná věž s ochozem.
Na západní straně uzavírá prostranství kostel sv. Josefa. Byl vybudován roku 1812 v romantické gotice, pravděpodobně podle projektu J. Hausknechta. Je obdélníkový, jednolodní s kvádrovým průčelím, s presbytářem a východní sakristií, hladký, prolomený hrotitými okny bez kružeb mezi prostými opěráky a s hrotitým portálem v širokém průčelí. Nachází se zde pozoruhodný barokní obraz Sv. rodiny ve slohu P. Brandla. Uvnitř kostela je valená klenba s lunetami. Zařízení původní, prosté, novogotické. Hlavní oltář je arkádový se sochou sv. Josefa, sv. Petra, Pavla. Nachází se zde socha Krista od J. Drahoňovského.
Ve druhé polovině 16. století byl starý hrad, založený kolem roku 1350, nacházející se v západní části, renesančně přestavěný. Na jihu a východě byl po roce 1710 rozšířen. V roce 1804 byl nově upraven. Zároveň vznikl anglický park, který byl roku 1859 B. Gruberem regotizován a v roce 1923 K. Salačem barokně opraven a doplněn.