Studénka

Nejstarší osídlení Studénky dokládají zbytky středověké gotické tvrze, které najdeme v areálu zámeckého parku. Tvrz byla patrně kruhová, její šířka dnes dosahuje asi 11 metrů. Na severu a na východě z kruhu vybíhala znatelná hrana. Nejspíše se jednalo pouze o tuto jedinou, částečně věžovitou stavbu, která byla možná obklopena také příkopem a valem. V blízkosti tvrze vznikl hospodářský dvůr. Tvrz i dvůr se poprvé uvádí roku 1478.
V 16. století přestala gotická tvrz vyhovovat a tehdejší majitel Bedřich Herbert nechal roku 1567 postavit pohodlný jednoapatrový renesanční zámek. Roku 1569 se majiteli panství stali pánové z Vrbna.
V letech 1620 – 1634 pánové z Vrbna o panství přišli, ale když jim byl majetek navrácen, zahájil v roce 1637 Václav Bruntálský z Vrbna a na Fulneku přestavbu a rozšíření celé zámecké budovy.
Páni z Vrbna byli majiteli panství až do roku 1722. Po nich panství převzali Řeplínští z Berečka. Josef Kryštof Ondřej Řeplínský z Berečka nechal v letech 1749 – 1750 v bízkosti Starého zámku postavit barokní Nový zámek. Starý zámek byl roku 1762 Janem Václavem z Mönnichu přestavěn na pivovar, který však zanikl již v roce 1771. Poté se ve Starém zámku nacházely úřednické byty a horní část zámku sloužila jako palírna.
Posledními majiteli zámku se stali Blücherové z Wahlstattu. V letech 1860 – 1863 byla knížetem Gebhartem Leberechtem Blücherem v duchu romantismu změněna vnější podoba Nového zámku. Gebhart nechal přistavět hlavní věž a malou věž s točitým schodištm, v interiéru dal zřídit mramorové schodiště s litinovým zábradlím. Okolo zámku byl zřízen park a v blízkosti zámecké budovy byl postaven zahradní pavilon. Romantickou opdobu dostala i budova Starého zámku. I přes rozsáhlé změny obou zámeckých budov zde však Blücherové příliš nepobývali.
Po skončení 1. světové války sloužil Nový zámek jako obchodní škola legionářů a později se zde nacházely obecní byty a učebny měšťanské školy. Roku 1936 od knížete Blüchera odkoupila majetek obec Studénka. V květnu roku 1961 byly ve vyšší části Nového Zámku veřejnosti zpřístupněny dva sály nově vznikajícího Vagonářského muzea. Roku 1965 se již expozice rozrostla do pěti sálů.
Budova Starého zámku je jednopatrová, obdélná, s přízemními křídly vybíhajícími na obě strany od hlavní budovy. Zámek je zakrytý mansardovou střechou.
Nový zámek je třípatrový a má téměř čtvercový půdorys. Budova má hladkou fasádu a v rozích je zdobena bosáží. K této stavbě přiléhá jednopatrová barokní budova. Zámek byl později doplněn o dvě věže. V zámku se v současnosti nachází hudební škola, knihovna, obřadní síň a také muzeum Tatra s expozicí historie vývoje železnice, rozvoji železniční sítě na našem území a historii vagónky ve Studénce. Muzeum je soustředěno do devíti místností a součástí expozice je i funkční modelová dráha se dvěma okruhy kolejiště.