Rožmitál pod Třemšínem

Zřejmě již ve 30. letech 13. století začal na skalisku v Rožmitálu pod Třemšínem vznikat gotický vodní hrad Rosenthal a pod ním městečko. Hrad byl založen pravděpodobně synem Budislava z Březnice, Oldřichem z Rožmitálu. Hrad byl obehnán zdmi s baštami a vodními příkopy, které byly napájeny rybníkem rozprostírajícím se severně od hradu.

Roku 1347 věnoval Sezema z Rožmitálu polovinu hradu pražskému arcibiskupství, což však přineslo četné rozpory. Aby se majitelé hradu nepotkávali, byl pro uklidnění sporů postaven druhý palác.

Za husitských válek pražské arcibiskupství upadalo a jejich polovinu hradu zastavil král Zikmund rodu Zmrzlíků ze Svojšína.

Na počátku 16. století nechal Zdeněk Lev z Rožmitálu u hradní věže postavit hlavní budovu a provedl i další stavební úpravy. Roku 1545 byly obě poloviny hradu spojeny a výlučným majitelem byli páni z Rožmitálu. Zdeněk Lev z Rožmitálu se ovšem zadlužil a začal majetek zastavovat věřitelům. Jeho synové roku 1550 museli zadlužený rodový hrad prodat Floriánu Grysperkovi z Griesbachu a roku 1554 přesídlili na Moravu. Florián zahájil roku 1565 rozsáhlou přestavbu hradu na renesanční zámek. Nechal přistavět renesanční Grysperovský palác. Již tehdy byla součástí zámku chmelnice, kaple, kašna, pekárna, pivovar, sladovna, sýpky a zahrada.

Po bitvě na Bílé hoře byl zámek Grysperkům zabaven a v roce 1623 byl darován pražskému arcibiskupství. Začala rekatolizace panství a na zámku byl rozšiřován pivovar, což si vyžádalo četné stavební úpravy. Roku 1636 udělil arcibiskup Jan z Harrachu městu mnohá privilegia.

Roku 1855 byla zbořena brána s věží, která stávala u cesty vedoucí do Příbrami.

V roce 1930 zachvátil zámek požár, který zničil veškerou historickou výbavu. Za 2. světové války byl rožmitálský pivovar uzavřen. Po konfiskaci majetku připadl roku 1948 zámek Československým státním lesům. V letech 1949 – 1950 proběhla necitlivá přestavba zámku na byty a kanceláře. V 60. letech 20. století byl zbořen pivovar a byla zahájena rekonstrukce branské věže, jihozápadního Grysperovského paláce a střech. Po roce 1989 byly zrekonstruované části zámky ozdobeny sgrafity. V roce 1998 byl zámek vrácen pražskému arcibiskupství, které však nemělo finance na další rekonstrukci, proto prodalo 80% zámku společnosti Trinity Coop, s. r. o., která se zavázala k jeho opravě. Proběhla však pouze oprava věže a správcovského domu.

Zámek se nachází v těsné blízkosti náměstí, na kterém stojí kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámek je přístupný po mostu. Z původního hradu se dochovala hranolová věž se vstupní bránou, kterou se vstupuje do zámku. Druhá brána se nachází na severu a vede k Podzámeckému rybníku. Budova zámku je trojkřídlá, dvoupatrová a má nepravidelný oválný půdorys daný hradbami starého gotického hradu. Zámek má tedy asymetrické nádvoří.