Raduň

Ves Raduň byla založena na obchodní stezce zvané Jantarová. Roku 1320 je ve vsi Raduň připomínán opavský rytíř Bedřich z Raduně.

V 15. století byla u obce Raduň postavena středověká zeměpanská gotická tvrz. Od roku 1481 ji vlastnili Tvorkovští z Tvorkova a Kravař.

Během 16. století, snad roku 1550, byla za Tvorkovských tvrz přestavěna na renesanční čtyřkřídlý zámek. V průčelí se nacházela hodinová věž a další dvě věže byly uvnitř čtvercového nádvoří, které bylo sevřené třemi zámeckými křídly s patrovými arkádami. K zámku náležel také velký hospodářský dvůr, park, pivovar se sladovnou, rybníky a skleníky. Na konci 16. století byl v blízkosti zámku postaven kostel Nejsvětější Trojice.

Třicetiletá válka se zámku nevyhnula a zámek chátral. Roku 1671 se ho Tvorkovští zbavili a budova dále pustla.

Na přelomu 18. a 19. století získal zámek Jan Larisch Mönnich. Ten nechal přestavět kostel Nejsvětější Trojice. Spolu se zetěm Janem Larischem ze Lhoty dal strhnout zámek a poté ho znovu nákladně vystavět v empírovém až klasicistním slohu. Díky projektu architekta Johanna Antona Englische se v letech 1816 – 1822 stísněný zámek proměnil v pohodlné sídlo. V okolí zámku vznikl anglický park o rozloze 28 hektarů a tři rybníky. Byl také postaven úřednický dům a oranžerie. V roce 1832 se na zámek přiženil šlechtický rod Blücherů z Wahlstattu. Ti ho nechali opravit v romantickém stylu. Nechali přistavět dvě romantické válcové věže v rozích dvora, část zámku zvýšili o mansardové patro a v zámeckém parku dali vystavět ovčín. Areál nechali obehnat masivní hradební zdí.

V roce 1913 proběhla rozsáhlá přestavba ve stylu romantické gotiky, která dala zámku jeho typický pseudogotický štít. Za 2. světové války byli v obci sestřeleni američtí letci, kterým je věnován památník u vchodu do kostela. Roku 1949 museli Blücherové zámek opustit. Roku 1979 byl zámek předán Správě zámků Hradce nad Moravicí a Raduně. Zámek byl nákladně opraven a roku 1983 do něj byly umístěny sbírky zapůjčené ze zámku v Hradci nad Moravicí. Veřejnosti byl zámek zpřístupněn v červenci roku 1984.

V roce 2004 bylo veřejnosti zpřístupněno zrekonstruované zámecké nádvoří s dolní galerií a oranžerie s přilehlou okrasnou zahradou.

V areálu zámku se nachází úřednický dům, empírový ovčín, oranžérie a sýpka. V zámeckém parku se nachází také rybníky. Pohled přes jeden z nich na zámek stojící na kopci je přímo pohádkový. Dominantou zámecké budovy je okrouhlá věž a pseudogotický štít. V interiérech zámku se nachází knihovna se 16.000 svazky, knížecí pokoje a zbrojnice. Sbírky, které jsou v interiérech k vidění, jsou zapůjčeny ze záku v Hradci nad Moravicí.