Ohrada

Lovecký zámek Ohrada se nachází severně od Českých Budějovic v blízkosti honosného zámku Hluboká nad Vltavou.
Plány na stavbu zámku byly schváleny v říjnu roku 1707. Zámek byl postaven v letech 1709 – 1713 v barokním slohu podle plánů Pavla Ignáce Bayera. Jako lovecký zámeček si ho nechal postavit kníže Adam František ze Schwarzenbergu. Jednalo se o honosný lovecký zámek, který sloužil pro pořádání velkolepých honů a loveckých slavností. Hned v počátcích musely být stavební práce přerušeny pro neobyčejně silné mrazy. Práce byly definitivně dokončeny až roku 1722.
Budova zámku byla dvoupatrová a měla tři křídla. Vysoký přední trakt měl v průčelí balkon a byl spojen s nižšími zadními budovami. Budovy, v nichž bývaly byty a stáje, obklopovaly čtvercový dvůr. V zámku se nacházela kaple svatého Eustacha, který byl patronem myslivců. Roku 1787 byla zrušena. Byl zde také bohatě malovaný hodovní sál.
V roce 1841 rozhodl Jan Adolf ze Schwanzenbergu o založení muzea. Toto lovecké muzeum zde vzniklo již roku 1842 a zařadilo se mezi nejstarší muzea naší repubyliky. Byly zde soustředěny rozsáhlé sbírky trofejí a vycpaných zvířat. O další rok později byl správou sbírek pověřen nadlesní Václav Špatný. Postupně se rozrostla sbírka parohů, knihovna a byly založeny sbírky dřevin a semen stromů. Sbírky byly také doplněny o archeologické vykopávky. V roce 1852 byla znovu vysvěcena kaple. Každý rok na den sv. Eustacha, kterým bylo 20. září, se zde konaly mše za zemřelé lesníky.
V roce 1937 byla odsloužena poslední mše v kapli sv. Eustacha. Roku 1961 převzal zámek a sousední zoo Ústav vědeckotechnických informací ČSAV v Praze. Bylo zde zřízeno zemědělské muzeum, do kterého byly umístěny sbírky z oblasti lesnictví, myslivosti a rybářství. V současnosti je muzeum oddělením Národního zemědělského muzea v Praze jako specializované pracoviště pro lesnictví, myslivost a rybářství.
Interiérům zámku dominuje hlavní hodovním sál. Je zde k vidění kruhový koberec z liščích kůží a také historický nábytek, jehož kostru tvoří jelení parohy. Nachází se zde expozice sbírky historických loveckých zbraní, dále se zde nachází expozice o životě lesa, pěstování lesních porostů, vývoji těžby a dopravy dřeva, dopravy dřeva, lovecké a myslivecké exponáty a také trofeje jelenovitých. Je možné prohlédnout si také expozici rybářství a rybníkářství. Nachází se zde také kolekce ornitologických sbírek a dokonce expozice lesnických a mysliveckých obleků 19. a 20. století.
V těsném sousedství zámku se nachází Munický rybník a zoologická zahrada. Zámek je z velké části obklopen rozlehlou oborou.