Nové Hrady u Litomyšle

Městečko Nové Hrady letí v údolí potoka Olšinky - Novohradky, dříve Kamenice. Navazuje na středověkou osadu zvanou Boží Dům, která vznikla patrně za účasti církve vnitřní kolonizací na počátku 14. století.
Kostkové z Postupic na ochranu svého panství nechali v polovině 15. století vybudovat na místě původní gotické tvrze nový hrad, po němž bylo pojmenováno i městečko. Roku 1645 byl vydrancován vojskem. Noví vlastníci panství, Harbuvalové Chamaré, obývali hrad ještě roku 1750 byl obýván. Pak ho opustili. Pak byl hrad opuštěn a podhradí začal být budován rokokový zámek. Po hradu zůstaly na temeni vrchu jen velmi skrovné zbytky, protože Jan Antonín Chamaré, známý z Jiráskova románu Poklad jako hledač pokladů na hradě Potštejně, použil roku 1774 zdiva z hradu k novostavbě dnešního velkolepého zámku.
Zámek byl postaven v letech 1774 - 1778 podle návrhu Jana Antonín hraběte Harbuvala Chamaré, který si sám řídil stavbu, a podle plánů vypracovaných architektem Josefem Jägerem. Stojí na úpatí jižního svahu zalesněného vrchu na několika terasách. V letech 1904 - 1905 byl zámek opraven. V letech 1936 - 1939 se konala oprava vedená architektem O. Fierlingem a v roce 1952 byl zámek opět opravován. Přes všechny opravy byl zámek stále ve špatném stavu, zejména omítka. Jistou dobu se v jedné polovině zámku nacházela škola. Později se Nové Hrady dostaly do vlastnictví nových majitelů. Manželé je nechali na vlastní náklady zcela zrenovovat. Nyní je tento úžasný zámek v jejich soukromém vlastnictví.
Zámek je patrový, obdélníkového půdorysu, trojkřídlý s dvakrát odstupněnými bočními křídly. Z něj vybíhají dvě postranní obdélná křídla se štíty spojená terasou. Od zámku je odděluje čestný dvůr. Ten je po stranách sevřen dvojicí přízemních, původních správních budov se štíty. Nad portálem středního rizalitu je balkón stojící na dvojici toskánských sloupů. Tento rizalit je vyvrcholený štítem s plastickou výzdobou. Sochařské a kamenické práce na fasádě jsou od Jana Mělnického z Vamberka. Za zámkem se nachází špýchar z roku 1779 s původním portálem a mansardou. Polokruhové nádvoří před zadním zámeckým průčelím uzavírá zeď s branou, vyzdobenou alegorickými plastikami Léta a Podzimu od Karla Devotiho. Dodatečně byl na příjezdové straně čestný dvůr v letech 1781 - 1782 uzavřen zvlněnou zdí terasy, prolomenou velkoryse pojatou trojitou branou s plastickou výzdobou z roku 1782 od sochaře Víta Čermáka. Zámecký objekt má mansardové střechy.
Do zámku se vchází portálem pod balkónem. V přízemí zámku je rozměrná trojlodní vstupní síň sklenutá křížovými klenbami na čtyři hranolové pilíře. Z haly vedou samostatná schodiště do každého zámeckého křídla. Nad vstupní síní se v 1. patře nachází sál členěný pilastry a zdobený jemným štukem od Josefa Procházky z roku 1777. V přízemí západního křídla je zámecká kaple svatého Aloise sklenutá křížově. V kapli se nachází rokokový oltář od Josefa Procházky z let 1776 - 1777.
V zámku jsou k vidění interiéry vybavené rokokovým a klasicistním nábytkem, obrazy, podobizny, lustry, koberce, český i cizí porcelán a sklo, kamenina, cín, předměty uměleckého řemesla.
Park pochází z let 1791 - 1807. Jsou v něm četné domácí i cizokrajné dřeviny, jehličnany a hlavně listnáče. Nejvýznamnější z nich rostou kolem horní cesty a u zámku. Okrouhlý zahradní pavilón byl postaven v době založení parku.