Vrchotovy Janovice

Původně na místě dnešního zámku stávala vodní tvrz založená kolem roku 1350. Koncem 16. století ji páni z Říčan přestavěli na renesanční zámek.
Za Jana Vrtby se po roce 1603 dočkal zámek drobných i větších úprav, z nichž nejvýznamnější byla pozdně barokní přestavba v letech 1750 – 1766. Ani podoba vzniklá touto přestavbou však nebyla podobou konečnou.
Dnešní vzhled získal zámek Vrchotovy Janovice v druhé polovině 19. století, roku 1858, za Vratislavů z Mitrovic přestavbou ve stylu romantické gotiky. Cenné barokní interiéry zůstaly zásahů ušetřeny.
Tento novogotický romantický zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem.
Před zámkem se nachází dvoukřídlý hospodářský dvůr ve stylu romantické gotiky. Vchod do dvora je branou v rohu. Uprostřed dvora se nachází barokní kašna s figurální výzdobou.
Za příkopem a mostem stojí samotný zámek. Je dvoupatrový, kolem trojúhelníkového dvora, s arkádovou chodbou v přízemí jednoho křídla. Na průčelí se nachází mnoho drobných architektonických prvků.
Z původní tvrze se zachovaly valeně sklenuté sklepy a gotické sedlové portálky. Uvnitř zámku najdeme mimo jiné dvouramenné pozdně barokní schodiště z doby kolem roku 1760. Schodiště je sklenuto segmentovou klenbou a plackami. V jídelně se dochovaly původní plátěné malované rokokové tapety. Dále uvnitř zámku najdeme nástěnné malby s náměty z řecké mytologie z roku 1762 od Františka Dallingera. Za povšimnutí jistě stojí sochařské práce v dřevě z dílny Lazara Widmana z let 1762 – 1766, například čtyři rokokové alegorie ročních období nebo velké sochy Herkula a Hefaista.
Nelze opomenout ani bývalou zámeckou kapli z 2. poloviny 18. století, ve které se dochovala fresková výzdoba – freska Apoteóza sv. Jana Nepomuckého – a malované postavy apoštolů v kartuších.