Doubrava u Aše

První zmínka o obci Lipová pochází z roku 1473. Obec se dříve jmenovala Lindenhau. Tento název pochází z období mezi rokem 1500 a 1600. Stálými obyvateli byla obec osídlena až po roce 1770. Tehdy byla ve vlastnictví hraběte Metternicha. V místech, kde nyní obec Lipová stojí, byly dříve lipové háje, jejichž vykácení rod Metternichů nařídil. Roku 1905 vlastnil hrabě Metternich pouze lesy a malou část obce. Při volbách 12. června 1960 se sloučily obce Lipová, Mýtina a Palič. Tak se obec stala druhou největší obcí Chebska. Obec Lipová má několik spádových obcí – patří mezi ně také Doubrava.
Obec Doubrava leží nedaleko Aše, odkud je možné sem dojet autem po silnici nebo dojít po žluté turistické značce. Žlutá značka se obrací u altánku s pramenem minerální vody. Obcí také vede cesta k turistickému hraničnímu přechodu do Německa. Souběžně s cestou po pravé straně teče potok Bílý Halštrov. Vlevo na skalním ostrohu stojí zámek. V obci a blízkém okolí se také nachází 21 památných stromů – buků, dubů a lip. Jsou staré i více než 320 let. V obci se nachází také hřebčín s chovem čistokrevných arabských koní. Jedná se o hřebčín s největším stádem arabských plnokrevníků na území naší republiky.
Zámek Doubrava je panské sídlo, jehož stavba se započala roku 1760. Byl postaven pro grófa Zedwitzce a jeho paní. Z přelomu 16. a 17. století pochází poplužní dvůr. Zámek má nepravidelný tvar a čtvercovou věž s cimbuřím. Část budov je zastřešena sedlovou střechou. Nad vstupem se nachází znak Zedwitzů s letopočtem 1760. Ten sem byl přemístěn ze zámku v Kopaninách. V 19. století byl zámek rodem Zedwitzů přestavěn v novogotickém slohu. Dnešní vzhled zámku pochází z roku 1990. Tehdy byl zámek přestavěn na restaurační zařízení „Na zámečku“.
Obec Doubrava byla roku 1995 prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci. V této starobylé obci se nachází také skanzen Doubrava.
Skanzen, nazývaný také Rustlerův statek, je nejstarší kompletně dochovaný chebský statek. Jde o typický čtyřstranný uzavřený hrázděný dvorec. Statek pochází z roku 1751. Je ukázkou původní lidové architektury Chebska. V interiérech se nachází soukromého muzeum, které je ve vlastnictví Karla Schmieda. Najdeme zde expozice zemědělského nářadí, nástrojů a lidového nábytku místního regionu z 18. – 20. století. V areálu skanzenu se konají příležitostné divadelní a koncertní vystoupení.