Opočno

Renesanční zámek Opočno leží nad údolím Zlatého potoka. Byl postaven v letech 1560 - 1569 za Viléma Trčky. Velkorysost koncepce a značný rodový majetek byly předpokladem k výstavbě rozsáhlého areálu. Události třicetileté války, spolu s pronikáním nových společenských forem a stavebních slohů, ovlivnily vzhled i vlastnictví areálu.
Na počátku 17. století byl přistavěn letohrádek. Zámek byl barokně upraven po požáru na konci 17. století za Colloredů. Byly sneseny renesanční štíty a věž nad průčelím. Byla zřízena zámecká kaple sv. Anny. Také byla upravena stará bašta středověkého hradu a budova tzv. "starého důchodu". Pro Colloredo - Mansfeldy se stala potřeba reprezentace hlavní silou ovlivňující dění v zámku. Interiéry byly upravovány v duchu evropského aristokratického prostředí, hospodářsky využívané údolí nahradil nově založený přírodně krajinářský park s romantickými stavbami.
Roku 1820 byla stržena zeď mezi bočními křídly zámku. Na jižní straně byl přistavěn balkón na krakorcích. Zámek byl také pokryt valbovou střechou s vikýři. Nově byla postavena jízdárna a empírově byl upraven letohrádek.
Zámek je trojkřídlý, dvoupatrový. Stojí kolem obdélného nádvoří. Na východní straně, v místě zdi, která byla roku 1820 zbořena, je otevřen terasou. Zde jsou k bočním křídlům připojeny dva krátké obdélné přístavky.
Všechna tři křídla jsou do nádvoří otevřena arkádami - v přízemí a v 1. patře s půlkruhovými oblouky na sloupech, ve 2. patře s rovným kladím na dvojnásobném počtu sloupků. Na nádvoří vedou empírová železná vrata.
Místnosti v přízemí zámku jsou klenuty valeně. Místy jsou klenby zdobeny štukovými pásy, napodobujícími žebra. V patrech jsou stropy ploché se štukovou výzdobou. Na počátku 20. století byly interiéry zámku upravovány.
Zámecká kaple sv. Anny prostupuje dvě podlaží jižního přístavku. Byla navržena G. B. Alliprandim. Je čtvercová, sklenuta kupolí s freskou Zvěstování P. Marie z počátku 18. století.
Obrazárna byla založena ve 2. polovině 18. století v Döblingu u Vídně. Nachází se zde mnoho děl, nejstarší z nich pochází z konce 15. století.
Po severní a západní straně zámku je nepravidelné nádvoří obklopené hospodářskými budovami, pivovarem a bývalými konírnami. K těmto stavbám je na východní straně připojena bašta bývalého středověkého hradu.
Letohrádek i se zahradou je umístěn mimo obvod starého hradu. Letohrádek je pozdně renesanční z roku 1602. Byl stavěn podle vzoru královského letohrádku v pražské Staré královské oboře v Bubenči. Roku 1810 byl empírově upraven v průčelí. Je obdélný, patrový, s hranolovou věží na jihovýchodní straně. Přízemí je otevřeno půlkruhovými arkádami na pilířích, patro je členěno slepými arkádami.
V údolí Zlatého potoka je anglický park s můstky a altány. Roku 1820 byl upraven.
Prohlídka expozice zámku zahrnuje bohatě vybavené historické interiéry s cennými solitérními kusy mobiliáře, náznakovou expozici vývoje nábytku, jedinečné sbírky obrazů, evropských i asijských zbraní, knih i etnografických předmětů z Afriky a Ameriky.