Častolovice

Zámek Častolovice byl postaven na místě starší vodní tvrze kolem roku 1600, ale byl barokně upraven a po polovině 19. století přestavěn v novogotice. Začátkem 20. století byl zámek necitlivě restaurován H. Walcherem z Moltheimu.
Zámek je renesanční čtyřkřídlý, jednopatrový či dvoupatrový kolem čtvercového nádvoří. Celý čtyřkřídlý zámek je zhruba rozdělen novorenesanční hranolovou, v patře osmibokou branou ve vstupním křídle, zhruba na dvě části: vlevo (na západě) křídla bývalých panských budov, vpravo (na východě) křídla hospodářských budov.
Panské jednopatrové budovy sestávají z levé části vstupního křídla, jsou zdobené do nádvoří bohatými freskami, které byly zhotoveny kolem roku 1600 a restaurované roku 1915 a 1919, s výjevy z římských dějin, postavami římských císařů a bitevní scénou, dále z podélného jihozápadního křídla, otevřeného do nádvoří arkádami na pilířích, v patře zasklenými, a konečně k němu přilehlé části severozápadního křídla s velkým sálem, pravoúhlým výstupkem kaple a malými síněmi.
Bývalá hospodářská část zámku byla zvlášť výrazně novorenesančně přestavěná a o druhé patro zvýšená začátkem 19. století dle návrhu B. Hochberga. Sestává ze severovýchodního křídla a kratších částí obou přilehlých křídel.
V severozápadním nároží zámku jsou místnosti s původními malovanými kazetovými stropy, zhotovenými kolem roku 1600. V místnosti "Tobiášce" s výjevy ze Starého zákona o Tobiášovi, ve velkém sále ze Starého zákona, v přilehlých dvou síních z Ovidiových Metamorfóz.
V přilehlé kapli Božího těla klenuté křížovou klenbou s hřebínky se nachází barokní malby čtyř evangelistů. Malby byly restaurovány K. Krattnerem roku 1917. V kapli najdeme oltář Poslední večeře s renesančními reliéfy z roku 1601, snad tyrolského původu.
Uprostřed nádvoří se nachází barokní kašna postavená kolem roku 1700. Zámek je obklopen anglickým parkem z 19. století.