Vrchlabí

Zámek ve Vrchlabí dal vybudovat podle vzorů severské renesance Kryštof z Gendorfu v letech 1546 – 1548. Zámek měl sice ještě vodní opevnění se třemi padacími mosty, ale to jediné připomínalo dobu hradů. Samotné sídlo už bylo zcela přizpůsobeno renesančnímu životnímu stylu. Kompaktní obdélníková budova měla uprostřed místo dvora velkou vstupní síň s valenou klenbou zdobenou lunetami. Okázalost stavby dodnes dokazují nádherná polévaná renesanční kamna vysoká přes tři a půl metru, zdobená barevnými kachly s biblickými výjevy.
Pozdně renesanční přestavba za Viléma Miřkovského ze Stropčic přinesla další rozšíření a dostavbu rohových osmihranných věžic, čímž zámek získal dnešní dispozici. Celý zámek symbolizuje rok – 4 věže připomínají roční období, 12 vchodů měsíce, 52 místností týdny a 365 oken dny v roce.
Ve druhé polovině 17. století za Pavla Morzina byly upraveny vnitřní prostory štukovou výzdobou a vestavěna kaple.
S poslední dědičkou rodu Morzinů Aloisií získal majetek rod Černínů z Chudenic, kterým vrchlabské panství patřilo až do německé okupace. Za Černínů proběhla na přelomu 19. a 20. století poslední přestavba podle projektu Josefa Schulze. Věže byly zvýšeny o patro a vstup opatřen neorenesančním portikem. Stržením hradebních zdí a zasypáním vodních příkopů byl zcela změněn celkový ráz. Zbytky zdí se částečně zachovaly jen na jižní straně.
Už kolem roku 1830 byly barokní úpravy zahrady pře-tvořeny v krajinářském stylu. Na nevelké ploše osmi hektarů vznikla promyšlená, slohově čistá kompozice s jasnou koncepcí, která je v podstatě zachována dodnes. Park je ceněn pro čistotu výrazu po stránce sadovnické i dendrologické. Je zapsán ve státním seznamu kulturních nemovitých památek. Jedním z nejkrásnějších míst parku je kamenný most, který nám nabízí průhled přes vodní hladinu. Nepravidelný tvar rybníčku s ostrůvkem a volnou travnatou plochou v závěru navozuje iluzi velkého prostoru a dálky. V odtokovém přepadu je zabudován pískovcový chrlič ve tvaru poloreliéfu lidského obličeje, s největší pravděpodobností pozůstatek z barokní kašny, která v těchto místech kdysi stála. Park je jedinečnou přehlídkou dřevin – různé druhy borovice, buku, cypřišku, dubu, javoru, jedle, smrku a mnohých dalších stromů.
Dnes jsou v zámku umístěny kanceláře Městského úřadu.