Karlova Koruna

Zámek Karlova Koruna se nachází v Chumci nad Cidlinou. Byl postaven v letech 1721 - 1723 podle návrhu J. Santiniho F. M. Kaňkou. Koncem 19. století byl opraven L. Láblerem. Roku 1943 zámek vyhořel. Od té doby je průběžně opravován podle návrhu architekta J. Buška a V. Kvasničky.
Je to barokní stavba na pozoruhodně členěném půdorysu - uprostřed válcový střed, k němuž jsou radiálně připojena tři hranolová, nakoso postavená křídla a v severním nádvořním průčelí také schodiště.
Zámek je mohutný, jednopatrový s převýšeným středním traktem a mansardovými střechami. Celá fasáda zámku je podélně bosována.
Střední válcový trakt je v dolních dvou podlažích členěn vysokými půlkruhem uzavřenými okny. V nejvyšším poschodí jsou okna obdélná. Jižná a severní fasáda je zdůrazněna bosovanými pilastry, které nesou mohutně zalamované římsy. Římsa nad druhým podlažím a korunní římsa je přerušena štítem.
V přízemí hlavního traktu se nachází vestibul, rozdělený pilíři v ústřední prostor a ochoz, sklenutý křížovými a valenými klenbami. V patře najdeme hlavní sál, sklenutý kopulí, s galerií na jónských sloupech kolem.
Křídla zámku jsou členěna obdélnými okny. V prvním patře jsou nad okny rovné římsy, v patře střídavě segmetové nebo lomené.
V křídlech se nachází obytné místnosti se štukovou výzdobou stropů.
V areálu zámku se nachází ještě mnoho staveb. Mimo jiné k nim patří Kaple zvěstování Panny Marie, která pochází snad z 20. let 18. století. Patrně byla postavena rovněž podle návrhu J. Santiniho.