Vranov nad Dyjí

Na místě původního hradiště z roku 1100 (zmiňuje se o něm Kosmas) se vyvinul významný pomezní hrad na 76 metrů vysoké skále. Jako zástavu královských závazků držel hrad od roku 1323 Jindřich z Lipé a od roku 1421 Lichtenburkové, kteří jej od roku 1499 získali do dědičného vlastnictví.
Po požáru roku 1665 byl přebudován vídeňským architektem Janem Bernardem Fischerem z Erlachu v monumentální šlechtické sídlo. Podle jeho návrhu vznikla v období 1687 - 1695 monumentální stavba - Sál předků - eliptická dvorana o osách 25 metrů a 15 metrů, vysoká 15 metrů. Ve výklencích mezi spodními okny jsou umístěny sochy dřívějších majitelů zámku od Tobiáše Krackera. Celý prostor sálu je zaklenut mohutnou kupolí, vyzdobenou cennou freskou od Jana Michaela Rottmayera s antickou a alegorickou tematikou.
Velmi hodnotná architektura Sálu předků je na protilehlé části vyvážena stavitelsky pozoruhodnou zámeckou kaplí kruhového půdorysu z období 1698 - 1700 (kromě věží) s cennou malířskou výzdobou, která je rovněž dílem Jana Bernarda Fischera. Stavba kaple byla zakončena roku 1726 dvěma věžemi za vedení vídeňského stavitele Antonína Erharda Martinelliho, jenž pokračoval od roku 1723 ve výstavbě zámku. Roku 1730 bylo dokončeno východní příčné křídlo s oválným vstupním sálem, o dva roky později vzniklo dvouramenné schodiště ozdobené sochařskými skupinami od vídeňského sochaře vlašského původu Lorenze Mattielliho.
Obdélný čestný dvůr, k severu otevřený, je obklopen třemi křídly paláce, jehož stavba pokračovala od východu k západu., teprve v letech 1779 - 1787 bylo úplně dostavěno podélné hlavní jižní křídlo a dokončeno západní příčné křídlo.
Klasicismus ovlivnil úpravu Růžového vrchu, ve stejném duchu byly zřízeny dva oblouky na bocích sálu předků, napodobující antické zříceniny.
Od roku 1945 je Vranov ve správě státu. V letech 1973 - 79 byla provedena jeho památková rekonstrukce. Z původního hradu se zachovala na severu Vodní věž s pilířem, v níž se čerpala voda z Dyje, a na jihu hradní opevnění s baštami, navazující na Vraní věž.