Vysoká u Příbrami

První písemná zmínka o obci Vysoká u Příbrami pochází z roku 1367.

Ve Vysoké u Příbrami se roku 1877 vdávala sestra manželky Antonína Dvořáka za hraběte Václava Roberta Kounice. Roku 1877 nebo o rok později byl ve Vysoké u Příbrami švagrem Antonína Dvořáka hrabětem Václavem Kounicem postaven novorenesanční Kounicův zámeček podle návrhu architekta Čeňka Gregora. V okolí zámku vznikl rozsáhlý anglický park o rozloze 8 hektarů se dvěma jezírky, mezi nimi i takzvaným Rusalčiným jezírkem. Zámek byl svatebním darem pro Kounicovu manželku. Kounicovi zámek využívali jako své letní sídlo a Antonín Dvořák do Vysoké u Příbrami často jezdil na návštěvu a pobýval ve správcovském domě.

Roku 1884 koupil Antonín Dvořák od Václava Kounice pozemek s ovčínem a špýcharem, který přebudoval na vilu Rusalka. Od roku 1884 pobýval Antonín Dvořák ve vile Rusalka. Rusalčino jezírko ho inspirovalo k napsání opery Rusalka. Z dalších děl, která zde vznikla, jmenujme například operu Armida nebo Čert a Káča, symfonickou báseň Polednice, Vodník nebo Zlatý kolovrat a také symfonie č. 7 D moll a č. 8 G dur.

Roku 1895 koupila zámeček židovská rodina, která v okolí těžila dřevo. Ve správcovském domě pobýval v letech 1897 – 1898 Josef Václav Sládek.

Dvořák pobýval ve Vysoké u Příbrami až do roku 1904, kdy zemřel. Skladatel Josef Suk se zde seznámil se svou budoucí manželkou, Dvořákovou dcerou Magdalenou.

Až do roku 1940 vlastnila zámeček ve Vysoké židovská rodina.

Roku 1962 byl v parku u zámečku odhalen Dvořákův pomník. V roce 1963 byla v zámečku zpřístupněna první expozice.

V letech 1990 – 1993 proběhla rozsáhlá rekonstrukce zámku i parku. Roku 1994 byla v interiérech zámku instalována současná expozice, která seznamuje návštěvníky s rodem Kouniců a skladatelem Antonínem Dvořákem.

Roku 2001 byla v zámku otevřena Galerie Václava Kounice. Od roku 2009 je Památník Antonína Dvořáka zapsán na seznamu kulturních památek.

Kromě expozice rodu Kouniců a expozice o životě a díle Antonína Dvořáka se v zámku nachází také knihovna a koncertní sál.